Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs „Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie”

Biuro Edukacji Narodowej IPN w partnerstwie z Muzeum Historii Polski, Narodowym Centrum Kultury, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Wydawnictwami: EGMONT Polska; Prószyński i Sp-ka, ZIN ZIN PRESS zaprasza nauczycieli i uczniów do VII edycji jednoetapowego ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub  fikcyjnego bohatera.

Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie trzyosobowych).

Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1917 r. do 1990 r.

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia. Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony muszą być ponumerowane.

Na odwrocie każdej strony (planszy) mają znaleźć się: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów pracy i ich wiek, nazwa i adres szkoły (przy zespole szkół proszę dokładnie określić, o którą szkołę chodzi), klasa, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz rok szkolny.

Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI) . Obowiązkowo należy dołączyć:
•    wypełniony formularz zgłoszeniowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
•    podpisane oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2

Nie ma limitu prac, które może nadesłać jedna szkoła lub nauczyciel.

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

11-13 lat;
14-16 lat;
17-19 lat.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie. VII edycja” do 29 marca 2019 r.

Kryteria oceny:
•    zgodność z faktami historycznymi
•    poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu
•    płynność przebiegu akcji opowiadanej historii
•    walory artystyczne
•    kreatywność


Ogłoszenie wyników na stronie www.ipn.gov.pl: 7 maja 2019 r.

Uroczyste rozdanie nagród – 31 czerwca 2019 r. w CE IPN „Przystanek Historia” w Warszawie.

Wszelkich wyjaśnień nt. konkursu udziela: katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

 

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7 maja 2019

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, dyplomy

Przedział wiekowy: 11-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy