Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Magia Polskiej Przyrody w Kadrze Uchwycona”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Magia Polskiej Przyrody w Kadrze Uchwycona”

 

 1. Organizatorzy konkursu:

  - Nadleśnictwo Polanów,
  - Zespół Szkół w Kępicach.

  2. Cele konkursu:
  -rozpowszechnianie piękna polskiej przyrody,
  - podnoszenie świadomości dotyczącej unikalności polskiej przyrody wśród dzieci i młodzieży,
  - rozwijanie zainteresowania fotografią,
  - rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

 2. Uczestnicy konkursu
  Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 8-17 lat zamieszkujących na terenie Polski.

 3. Warunki uczestnictwa
  Uczestnikiem konkursu może być każdy w wieku od 8 do 17 lat.

  Warunkiem jest przesłanie (do 15 maja 2019 roku) maksymalnie 5 zdjęć przedstawiających piękno polskiej przyrody, mile widziane zdjęcia fauny i flory leśnej
  Zdjęcia powinny być wydrukowane (format A4 lub większy) oraz zapisane w formie cyfrowej na nośniku (pendrive/CD).

  Zdjęcia, zarówno wydrukowane, jak i zapisane w formie cyfrowej, powinny zostać opisane według wzoru:
  Imię i nazwisko, wiek, tytuł.

  Do zdjęć należy dołączyć zgodę znajdującą się poniżej oraz kartę zgłoszenia.

  Zdjęcia przechodzą na własność Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Polanów.
  Wszystkie zdjęcia spełniające warunki uczestnictwa zostaną ocenione przez niezależne jury w dwóch kategoriach wiekowych:
  - dzieci (8-12 lat),
  - młodzież (13-17 lat).
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2019.
  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

  Zdjęcia należy przesłać na adres

  Zespół Szkół w Kępicach
  Szkolna 1
  77-230 Kępice
  z dopiskiem „konkurs fotograficzny”


Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna* ………………………………………….…… w konkursie ogólnopolskim „Magia Polskiej Przyrody w Kadrze uchwycona” organizowanym przez Nadleśnictwo Polanów i Zespół Szkół w Kępicach  oraz nieodpłatna publikację pracy mojego dziecka wraz z przeniesieniem praw do zdjęć na Nadleśnictwo Polanów.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 marca 2018r.
*niepotrzebne skreślić

 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Magia Polskiej Przyrody w Kadrze Uchwycona”

Imię……………………………………………………………………………….Nazwisko………………………………………………………………………….
Wiek………………………………………………………………………………
Adres, telefon kontaktowy ……………………………………………………... ………………………………………………………………………………….....
………………………………………
podpis opiekuna prawnego

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Zespół Szkół w Kępicach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 8-17 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny