Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs na Grafikę Komputerową – pt. ,,Komputerowa pisanka”


 1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych związanych z Wielkanocą, rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz informatycznych u dzieci.

 2. Format pracy – A 4, orientacja pionowa.

 3. Technika pracy – grafika komputerowa.

 4. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach.

 5. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 6. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7 – 10 lat (rok urodzenia 2008, 2009, 2010, 2011).

 7. Każde dziecko może wykonać 1 pracę.

 8. Prace zbiorowe oraz przesłane drogą elektroniczną nie będą oceniane.

 9. Prace należy wykonać w edytorze Paint, niedozwolone jest wykorzystanie (kopiowanie) gotowych elementów lub ich części ( gify, cliparty, fotomontaże, itp.)

 10. Praca na odwrocie powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwę i adres placówki, e - mail placówki, imię i nazwisko  nauczyciela – opiekuna artystycznego.

 11. Wydrukowane prace – format kartki A 4 – należy dostarczyć do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Siemianicach do dnia 16 marca 2018 r.   (ostateczna data wpływu prac do organizatorów).

 12. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników – do dnia 06 kwietnia 2018 na stronie www.zssiemianice.pl

 13. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.


Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego     oświadczenia   prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych podopiecznego, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

Postanowienia jury są ostateczne.

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.

                     Zapraszamy !

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Czesława Miłosza
w Siemianicach  k/ Słupska
ul. Słupska 42
76 200 Słupsk

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 06.04.2018

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 7-10 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny