Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY „NA GRZEGÓRZKACH”

Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5, zaprasza dzieci i młodzież w wieku 3-21 lat, z terenu całej Polski do udziału w konkursie literacko-plastycznym.
Temat Konkursu „Na Grzegórzkach” - praca musi nawiązywać do miejsc i wydarzeń związanych z Grzegórzkami.

Kategorie Konkursu:
literacka:  wywiad, reportaż lub opowiadanie nie przekraczające dwóch stron maszynopisu, napisane czcionką Times New Roman 12,
plastyczna: malarstwo, rysunek (jedna praca w formacie A4 lub A3) lub praca przestrzenna wykonana w dowolnej technice,
fotografia- zdjęcie lub cykl zdjęć wywołane w dowolnym formacie.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Organizatorzy czekają na prace do 22 lutego 2019 roku (NIE decyduje data stempla pocztowego)

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grunwaldzka 5
31-526 Kraków

 

Regulamin konkursu

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.02.2019

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny