Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny Niepodległa w poetyckim kadrze wyobraźni

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Niepodległa w poetyckim kadrze wyobraźni mają przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do upamiętnienia w poezji i obrazie miejsc, szlaków, krajobrazów, symboli związanych z naszą Ojczyzną.

Konkurs ma charakter dwuetapowy:
Etap   I – (przeprowadzony   w   macierzystych szkołach  uczniów).  Powołana w  szkołach  komisja  konkursowa  wybiera  z  każdej  kategorii  wiekowej  po  trzy najlepsze prace (trzy z kategorii literackiej i trzy z kategorii plastycznej), które przechodzą do kolejnego etapu.  Komisja wysyła te prace zgodnie z wymogami opisanymi w regulaminie.
Etap II – (ogólnopolski) - powołana przez organizatorów komisja ocenia nadesłane prace i kwalifikuje je do finału, nadając autorom prac tytuły laureatów I, II, III miejsca, bądź wyróżnienia.

KONKURS LITERACKI

Kategoria „Niepodległa w poetyckim kadrze wyobraźni najmłodszych” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas 1-3
- uczeń pisze wiersz inspirowany widokiem pochodzącym z najpiękniejszego miasta w Polsce
- nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na udział ich dziecka w konkursie oraz upowszechnienie jego danych osobowych zawartych w metryczce dla potrzeb konkursu (prezentacja i publikacja pracy oraz wizerunku ucznia)
- praca  ucznia  powinna  być  zredagowana  zapisem  komputerowym i  opatrzona czytelnie  wypełnioną  metryczką  (zał.  nr  1 o regulaminu) którą  należy zeskanować wraz z oświadczeniem (zał. nr 2) i dołączyć do utworu
- wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej współorganizatora www.sp18.lublin.eu
- na  uroczyste  podsumowanie  konkursu  i  wręczenie  nagród  oraz  dyplomów uczestnicy zostaną zaproszeni oddzielnym pismem
- w razie nieobecności ucznia i opiekuna na uroczystości  podsumowania  konkursu dyplomy i nagrody organizatorzy przesyłają wyłącznie za opłatą poniesioną przez adresata paczki

Kategoria „Niepodległa w poetyckim kadrze wyobraźni nieco starszych” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-6
- uczeń pisze wiersz na jeden z podanych tematów:
1. Fraszka o tym, jak się spotkał Smok Wawelski z Warszawską Syrenką.
2. Niepodległa – słowo warte akrostychu...
3. Niepodległa  poetyckim  słowem  malowana... - wiersz     inspirowany najpiękniejszym widokiem jednego z polskich miast.
- nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na udział ich dziecka w konkursie oraz upowszechnienie jego danych osobowych zawartych w metryczce dla potrzeb konkursu (prezentacja i publikacja pracy i wizerunku ucznia)
- praca ucznia powinna być zredagowana zapisem komputerowym i  opatrzona  czytelnie wypełnioną metryczką (zał. nr 1)

Kategoria „Niepodległa w poetyckim kadrze wyobraźni najstarszych” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas 7-8 i klasy 3 oddziałów gimnazjalnych
- uczeń pisze wiersz na jeden z podanych tematów:
1. Gdyby kamienie mogły mówić... sonet o Niepodległej.
2. Ballada o mieście z pocztówki (pocztówkę polskiego miasta należy zeskanować i dołączyć do napisanego utworu).
3. Co mówią mi oczy Polski? – pieśń niepodległa.
4. Dialog bez słów  – poetycka refleksja nad znaczeniem symbolicznego zatrzymania w  kamieniu  momentu  spotkania  dwóch  wielkich  Polaków,  Jana  Pawła  II i Kardynała  Stefana Wyszyńskiego (pomnik  na  dziedzińcu  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
- nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na udział ich dziecka w konkursie oraz upowszechnienie jego danych osobowych zawartych w metryczce dla potrzeb konkursu (prezentacja i publikacja pracy i wizerunku ucznia)
- praca ucznia powinna być zredagowana zapisem komputerowym i  opatrzona  czytelnie wypełnioną metryczką (zał. nr 1)

UWAGA! Prace  literackie  należy  przesłać  do 18  listopada 2018  r.wyłącznie na  adres  mailowy opiekuna merytorycznego konkursu:
anna.zielinska@sp18.lublin.eu

KONKURS PLASTYCZNY

Zasady uczestnictwa:
- konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 1-8 oraz uczniów gimnazjów
- uczeń tworzy  kompozycję  plastyczną  inspirowaną architekturą, krajobrazami, szlakami, symbolami związanymi z naszą Ojczyzną.
Praca może być w formie plakatu,  portretu  postaci historycznych lub obrazu przedstawiającego wydarzenie historyczne, w tym spotkanie dwóch wielkich Polaków, Jana Pawła II i Kardynała Stefana  Wyszyńskiego  (pomnik  na  dziedzińcu  Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego)
- do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie nie mniejsze niż w formacie A-4
- zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na udział ich dziecka w konkursie oraz upowszechnienie jego danych osobowych zawartych w metryczce dla potrzeb konkursu (prezentacja i publikacja pracy  i  wizerunku  ucznia)  oraz  z  przekazaniem  praw  autorskich  do  nich na  rzecz Organizatora.
- prace plastyczne będą oceniane w kategoriach (po trzy z danej kategorii wiekowej z jednej szkoły):
klasy 1 - 3 szkoły podstawowej
klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
klasy 7 - 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum
- praca  ucznia  powinna być opatrzona czytelnie wypełnioną metryczką (zał. nr 1), którą wraz z oświadczeniem (zał. nr 2) należy dołączyć do
pracy ucznia
- prace plastyczne należy przesłać do dnia 20  listopada 2018  r. na  adres:
Szkoła Podstawowa nr  18
al. Jana Długosza 8
20-054  Lublin

z  dopiskiem  na  kopercie „Ogólnopolski Konkurs – kategoria   plastyczna”.  Liczy  się  data  stempla pocztowego.

 

Regulamin konkursu + oświadczenia

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20 X 2018

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa, klasa 3 gimnazjum

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny