Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny „Piórem i pędzlem” – „DOM, KTÓRY KOCHAM”

Temat konkursu: "Dom, który kocham".

Warunki uczestnictwa:

Wiek uczestników: od 9- do 14 lat (klasy IV-VII),
Przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza nawiązujących do tematu konkursu.
Jeden uczestnik może wziąć udział w obu edycjach jednocześnie: plastycznej i literackiej.

Edycja literacka:

Każdy z uczestników może przesłać jeden samodzielnie napisany wiersz, zainspirowany tematem konkursu.
Prace, napisane w formacie doc., prosimy przesyłać na adres  dla.sylwii@wp.pl z dopiskiem w tytule „Piórem i pędzlem …”.
Ocenie jury będą podlegały: oryginalność, poprawność językowa, wartość artystyczna.

Edycja plastyczna:

Każdy z uczestników może przesłać do 5 prac plastycznych wykonanych samodzielnie dowolną techniką w formacie A3.
Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę:
oryginalność kompozycji, jakość artystyczną i estetyczną, zgodność tematyczną.
Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane.Każda praca plastyczna i literacka powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres, telefon  i e-mail placówki, imię i nazwisko opiekuna.

Prace plastyczne należy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie
ul. Spółdzielcza 17,  24–150 Nałęczów
z dopiskiem: „Piórem i pędzlem”

Prace literackie należy przesłać na adres mailowy dla.sylwii@wp.pl z dopiskiem w tytule „Piórem i pędzlem …”.

Termin nadsyłania prac: 19 marca 2018r.

Regulamin Konkursu 2018

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.04.2018

Nagrody: Nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 9-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny