Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczno-fotograficzny „Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego”

Słowiński Park Narodowy ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny „Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego”. Celem Konkursu jest zaprezentowanie gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych, które można zaobserwować podczas przelotów na terenie Pobrzeża Słowińskiego. Wykaz rzeczonych gatunków stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób w trzech przedziałach wiekowych,dla których określa się następujące formy prezentacji tematu:
I / 3-6 LAT / forma prezentacji tematu: PRACA PLASTYCZNA /
II / 7-14 LAT / forma prezentacji tematu: PLAKAT /
III / POWYŻEJ 14 LAT / forma prezentacji tematu: FOTOGRAFIA /

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą tradycyjną do dnia 20 listopada 2017 r. z dopiskiem na kopercie „LIFE 13 NAT/PL/000018 - Konkurs plastyczno-fotograficzny” na adres:

Słowiński Park Narodowy ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino

 

regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27.11.2017

Nagrody: nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: dzieci, młodzież i dorośli

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny