Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczno-przyrodniczy „Mapa Polski” dla uczniów klas 3 SP

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno-przyrodniczego "Mapa Polski"


 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

 1. Koordynatorzy: Renata Prusik,  p. Agnieszka Trętowska 1. Cele: kształtowanie wyobraźni plastycznej; rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach; popularyzowanie wiedzy geograficznej o mapie Polski. 1. Uczestnicy: uczniowie klas 3 szkoły podstawowej 1. Tematyka konkursu: Tematyka konkursu winna koncentrować się wokół hasła "Mapa Polski”. Należy przedstawić w ciekawy i estetyczny sposób mapę naszej Ojczyzny. 1. Technika: dowolna, płaska.   Format: A3 1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, z rzeczywistością;  estetyka wykonania (dozwolona jest pomoc dorosłych); kreatywność w doborze materiałów; gama kolorystyczna. 1. Termin dostarczania prac do organizatora: do poniedziałku 23 października (liczy się data wpływu do placówki).

 2. Miejsce dostarczania prac: Szkoła Podstawowa nr 12 , ul. Człuchowska 6, 80-180 Gdańsk, z dopiskiem Konkurs „Mapa Polski”, sala 217

 3. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z konkursem, w tym promujących konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 4. Wyniki Konkursu „Mapa Polski” będą zamieszczone na tablicy w SP 12 i na stronie internetowej szkoły sp12.gda.pl

 5. Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

 6. Uwagi końcowe: • Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.

 • Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez karty zgłoszeń - nie będą brane pod uwagę.

 • Jeden uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwie prace plastyczne.

 • Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszeń (załącznik).

 • Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego.

 • Nauczyciele chcący otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie, proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym.


 

Załącznik

 


Karta zgłoszenia pracy do ogólnopolskiego konkursu plastyczno-geograficznego „Mapa Polski”

 
Imię i nazwisko autora pracy:
Wiek:    . . .    lat ;                          Klasa  3 . . .
Imię i nazwisko opiekuna ucznia:
Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
Numer telefonu szkoły:                                                                           Fax.:
e-mail:
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu plastyczno-geograficznego „Mapa Polski”  i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie z jego zasadami. 

……………………………………………

Podpis opiekuna/ nauczyciela

 

 

 

 

(inf. nadesłana)

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11.11.2017

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3 klasa SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny