Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych pt. KARTKA WIELKANOCNA

Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka w Mysłowicach serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.


„KARTKA WIELKANOCNA”.


CELE KONKURSU:

- wprowadzenie i zainteresowanie dzieci Świętami Wielkanocnymi,
- rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych,
- uświadomienie odczuwania satysfakcji z rywalizacji,
- zachęcanie do działalności twórczej,

 

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat

Termin dostarczania prac: do 16.03.2018r.

Format pracy i technika wykonania – dowolna.

Ilość prac z jednej placówki - max 2.

Kryteria oceny prac: oryginalność, samodzielność wykonania, kreatywność, estetyka pracy.

 

KAŻDA PRACA POWINNA ZAWIERAĆ METRYCZKĘ:

  • Imię i nazwisko dziecka,

  • Wiek dziecka,

  • Nazwa i adres placówki,

  • Telefon placówki,

  • Imię, nazwisko, e-mail opiekuna.


 

Prace należy przesyłać na adres (liczy się data na stemplu pocztowym):

Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka w Mysłowicach
ul. Armii Krajowej 19
41- 400 Mysłowice


Z dopiskiem: „Kartka Wielkanocna”


 

Do każdej pracy należy załączyć podpisaną zgodę rodzica na udział w konkursie:

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka dla celów konkursu „Kartka Wielkanocna” zgodnie z art. 6 z dn. 29 sierpnia 1997 r. ustawy o ochronie danych osobowych (DZ. U. Z. 2002 roku nr 10, poz. 926 z późniejszymi zmianami”

…………………………………

(podpis rodzica)

 

Nadesłanych prac nie zwracamy. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Nagrody i dyplomy za I, II i III miejsce prześlemy pocztą. Wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele prowadzący otrzymają podziękowania za udział w konkursie drogą mailową.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23.03.2018r. na stronie internetowej przedszkola http://przedszkole13myslowice.przedszkolowo.pl/ oraz na www.blizejprzedszkola.pl

 

Organizatorzy:

mgr Katarzyna Piechota

mgr Katarzyna Stacha

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka w Mysłowicach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23.03.2018r.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny