Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny ETNO-PORTRETY „Kobieta w kulturach świata”

„Z PĘDZLEM PRZEZ ŚWIAT”
„ETNO-PORTRETY”
KOBIETA W KULTURACH ŚWIATA

Powszechna globalizacja sprawiła, że ludzie z różnych stron świata stali się bliskimi sąsiadami. Dzięki tej, czasami pozornej bliskości, potrafimy dostrzec różnice między ludźmi i ich kulturami. Tym razem zachęcamy, żeby dostrzec role kobiet w różnych rejonach świata.

Spróbuj spojrzeć na kulturę poprzez pryzmat kobiecości. Stwórz własny portret inspirowany życiem kobiet, ich tradycjami i obyczajami ,bogactwem wizerunków, ról, przedstawianych w różnych kulturach na całym świecie.

 

Konkurs „Z pędzlem przez świat” już od kilku lat stał się atrakcją w ramach festiwalu:
„Sztuka Łączy Pokolenia Inspiracje Flamenco - Przenikanie Kultur”. Jest to organizowana przez MDK – Krzyki impreza międzynarodowa, która ma na celu przedstawienie wielu kultur, mających wpływ na powstanie sztuki Flamenco. W ramach
Festiwalu przenikają się kultury, narodowości, inspiracje, ale nie tylko. Ideą przedsięwzięcia jest też udział w imprezie różnych pokoleń, ich wspólne projekty, wzajemne upowszechnianie szacunku wobec różnorodności.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy zajęć pozaszkolnych, dorośli
Tematyka: prace inspirowane ciekawą kulturą i sztuką wybranego regionu świata, jej charakterystycznym krajobrazem, tańcem, zwyczajami
Format: nie większy niż 50 cm x 70 cm
Technika: dowolne techniki plastyczne, w tym rzeźba, fotografia, ceramika i malarstwo olejne
Ilość prac: dowolna
Opisanie pracy: do każdej pracy powinna być dołączona Karta Zgłoszenia

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH.
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
6-9 lat
10 -13 lat
14 –19 lat
Dorośli

TERMIN NADSYŁANIA PRAC- DO 7.02.2018 na adres:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WROCŁAW - KRZYKI
ul. Powstańców Śląskich 190
53-139 WROCŁAW

z dopiskiem: „ETNO-PORTRETY”
Do zestawu prac należy dołączyć listę autorów z podziałem na grupy wiekowe.
WRĘCZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW nastąpi w marcu.
Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów.
Wyróżnieniem będzie ekspozycja prac w ramach X edycji festiwalu: Sztuka Łączy Pokolenia Inspiracje Flamenco –Przenikanie Kultur.

* nie dopuszcza się prac zbiorowych
* koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca
* prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów
* organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich
* koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik
* nieodebrane nagrody w terminie trzech miesięcy od daty wręczania dyplomów przechodzą na własność organizatorów
* informacje o konkursie i jego wynikach będą dostępne w Internecie pod adresem: www.mdk-krzyki.pl
* udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu i wystawy (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2018

Nagrody: nagrody, wyróżnienie-kwalifikacja na wystawę

Przedział wiekowy: od 6 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny