Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MÓJ BOHATER Z DOBRANOCKI -REKSIO”

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle zaprasza dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli oraz z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest organizowany z okazji 50 urodzin Reksia.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające przygody Reksia i jego bajkowych przyjaciół. Elementem działania w ramach konkursu jest głośne czytanie dzieciom przygód Reksia i jego przyjaciół, które będą inspiracją dla wykonania prac plastycznych.

Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, z wyłączeniem materiałów sypkich i plasteliny.
Format pracy A4.

Jedno przedszkole może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 prace.
Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace wykonane indywidualnie.
Każda praca musi mieć na odwrocie trwale przymocowaną metryczkę pracy (wg wzoru z regulaminu konkursu).

Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy (prace niesamodzielne nie będą
brane pod uwagę), walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z
tematem konkursu.

Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 20.02.2018r. (decyduje data
stempla pocztowego) na adres:
Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
ul. Kochanowskiego 6
38-200 Jasło
Z dopiskiem: „MÓJ BOHATER Z DOBRANOCKI -REKSIO”

 

Regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny