Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Okiem artysty–Edgar Degas“

Kilka uwag o konkursie od organizatorów:

W trzeciej edycji konkursu plastycznego „Okiem artysty“ proponujemy spojrzeć z uwagą na dokonania artystyczne francuskiego malarza, rzeźbiarza i grafika Edgara Degas’a.

Artysta zafascynowany problemem ukazania ruchu, tworzy motywy z wyścigów konnych, zainteresowany postacią ludzką przedstawia ją często w dynamicznym ruchu podejmując np: tematy tancerek i zdarzeń z teatru. Mistrz scen rodzajowych (np: „Prasowaczki“, „U modystki““), baczny, wrażliwy „podglądacz“ życia codziennego (np: „Absynt“, „Czesząca się kobieta“). Dysponujący świetną kreską, niezwykłą inwencją kompozycyjną, wspaniałą gamą kolorów i niebywałym światłem, przekładał i utrwalał w artystycznych przedstawieniach własne obserwacje, uchwycone momenty ludzkiego istnienia. Odzwierciedlał rzeczywistość w wirtuozerski sposób potrafiąc znakomicie uchwycić ducha współczesnego sobie życia.

Rozglądnijcie się wokół, obserwujcie, podpatrujcie i inspirujcie się wszystkim co was otacza, porusza się, żyje, dojrzewa a może zanika. Uchwyćcie to co pozornie nieuchwytne  i utrwalcie na dłużej, na zawsze, na papierze, płótnie, w glinie.....Zapraszamy do wnikliwych obserwacji rzeczywistości i czekamy na twórcze wyniki.

 

REGULAMIN KONKURSU
1. Wiek uczestników: od 10 do 25 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)
2. Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, rysunek grafika, grafika komputerowa, collage, fotografia, relief, rzeźba, szkło, ceramika, techniki własne itp
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm
4. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu
5. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „OKIEM ARTYSTY“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.
6. Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej - realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.
7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
8. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 11. 12. 2018 r. na adres: MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5., tel. (71) 798 67 44; email: mdkwrsr@wp.pl; www.mdksrodmiescie.wroc.pl
O terminie wernisażu (przewidywanym na 23. 01. 2018r., godz. 12.00) i wynikach konkursu powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia!

Regulamin konkursu oraz oświadczenie/zgoda na wykorzystanie wizerunku

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23. 01. 2018r

Nagrody: Organizator przyzna nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 10-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny