Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Okiem artysty–Salvador Dali“

Po raz drugi proponujemy spojrzeć „Okiem artysty“ i tym razem chcielibyśmy aby twórcą, którego działalności należy baczniej się przyjrzeć i zainspirować nią, był Salvador Dali. Malarz, grafik, scenograf, rzeźbiarz, twórca obiektów ready-mades, projektant, ilustrator i fotograf. Poruszał się również w świecie filmu, teatru i mody. Twórczy, ekscentryczny kreator w swoich pracach odnosił się do snów, wizji, symboli tworząc z niezwykłą precyzją warsztatową i w absolutnie realistyczny sposób intrygujące przedstawienia nieograniczonej imaginacji.

Wybierzcie się w podróż do wnętrza własnej wyobraźni, przypomnijcie sobie sny, wykreujcie osobliwy świat i pokażcie nam to czego jeszcze nikt nie widział. Możecie również nieszablonowo zatytułować własne prace.

Nie wiemy czego oczekujemy, spodziewamy się jednak wszystkiego co zaskakujące, szalone, irracjonalne ale na swój sposób przemyślane. Zaskoczcie nas i przyjmując zaproszenie do udziału w naszym konkursie zaprojektujcie wystawę jakiej jeszcze nie było.

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych
działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu
ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży:

Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Okiem artysty–Salvador Dali“


REGULAMIN KONKURSU
1. Wiek uczestników: od 10 do 25 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)
2. Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, rysunek grafika, grafika komputerowa, collage, fotografia, relief, rzeźba, szkło, ceramika,, techniki własne itp
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm
4. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, e-mail i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu
5. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „OKIEM ARTYSTY“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.
6. Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej - realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.
7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
8. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 15. 12. 2017r. na adres: MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5., tel. (71) 798 67 44; email: mdkwrsr@wp.pl; www.mdksrodmiescie.wroc.pl
O terminie wernisażu (przewidywanym na 31. 01. 2018r., godz. 12.00) i wynikach konkursu powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia!

opiekunowie Galerii                                                                                               dyrektor MDK „Śródmieście“
art. plast. Ewa Klara Kołakowska                                                                        mgr Ksztysztof Słupianek
art. plast. Anna Szuleszko


Kilka uwag o konkursie od organizatorów:
Po raz drugi proponujemy spojrzeć „Okiem artysty“ i tym razem chcielibyśmy aby twórcą którego działalności należy baczniej się przyjrzeć i zainspirować nią był Salvador Dali. Malarz, grafik, scenograf, rzeźbiarz, twórca obiektów ready-mades, projektant, ilustrator i fotograf. Poruszał się również w świecie filmu, teatru i mody. Twórczy, ekscentryczny kreator w swoich pracach odnosił się do snów, wizji, symboli tworząc z niezwykłą precyzją warsztatową i w absolutnie realistyczny sposób intrygujące przedstawienia nieograniczonej imaginacji.
Wybierzcie się w podróż do wnętrza własnej wyobraźni, przypomnijcie sobie sny, wykreujcie osobliwy świat i pokażcie nam to czego jeszcze nikt nie widział. Możecie również nieszablonowo zatytułować własne prace.
Nie wiemy czego oczekujemy, spodziewamy się jednak wszystkiego co zaskakujące, szalone, irracjonalne ale na swój sposób przemyślane. Zaskoczcie nas i przyjmując zaproszenie do udziału w naszym konkursie zaprojektujcie wystawę jakiej jeszcze nie było.
OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko)

.....................................................................................................................................................................................................................

dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy (nazwa konkursu)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833. z póź. zm.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

.........................................................................................................................

 

 

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.01.2018

Nagrody: zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: od 10 do 25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny