Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY POWIDOKI „START THE GAME!”

Młodzi twórcy w wieku 13-20 lat są zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Powidoki „START THE GAME!”

Zadanie konkursowe: inspirując się fikcyjnym światem gier komputerowych, stwórz pracę będącą refleksją nad miejscem człowieka w świecie realnym i jego relacjach międzyludzkich.

Technika wykonania pracy dowolna - malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia. Format pracy A3 płaska lub przestrzenna. W przypadku fotografii format A4 (wydruk)

Każdy autor może zgłosić na konkurs jedną pracę (dyptyk lub tryptyk traktowany jako jedna praca). Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.

Kryteria oceny prac: wybór i sposób interpretacji tematu, właściwy dobór środków artystycznego wyrazu oraz koncepcję realizacji plastycznej/fotograficznej.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach - szkoły artystyczne i zwykłe szkoły

Prace należy opisać na odwrocie i wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia dostarczyć do 27 lutego 2018 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Za Cytadelą 121
61-663 Poznań
z dopiskiem: Powidoki 2018

Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą na 6 Mediations Biennale Poznań podczas PGA (Poznań Game Arena) w 2018 r.

Wiek uczestników: 13-19 lat
Na prace organizatorzy czekają do 27 lutego 2018 r.
Kontakt: a.jankiewicz@mdk2.pl

Informacje od organizatorów konkursu:

W nadchodzącym roku w Poznaniu będzie miało miejsce 6 Mediations Biennale. Miejscem ekspozycji będzie między innymi przestrzeń Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wystawa sztuki współczesnej odbywa się we współpracy z Poznań Game Arena – coroczną imprezą prezentującą nowości w zakresie gier komputerowych.  

Konkurs Powidoki, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  już po raz czwarty kreuje przestrzeń ekspresji dla młodzieży zainteresowanej sztuką współczesną. W poprzednich edycjach odnosiłyśmy się do takich nurtów w sztuce jak surrealizm,  op-art, czy sztuka współczesnych artystek.
   
Tym razem chcemy zachęcić do podjęcia refleksji na temat fenomenu gier komputerowych i badaniu wspólnych elementów ze sztukami wizualnymi. Niewątpliwie jednym z nich jest grafika komputerowa. Artyści coraz częściej wykorzystują to medium do tworzenia gier artystycznych lub jako inspiracja do tworzenia dzieł sztuki.

Zachęcamy do przyjrzenia się grom komputerowym, i stworzenia na podstawie właściwej dla nich szaty graficznej pracy, która będzie refleksją nad miejscem człowieka w świecie realnym i jego relacjach międzyludzkich.

Gry komputerowe- strategiczne, fabularne, przygodowe czy sportowe mają określone dla gracza cele i zadania. Te elementy nie są tu istotne. Najważniejsze dla organizatorów konkursu jest umiejętne wykorzystanie szaty graficznej, by przy użyciu sylwetek bohaterów, specyficznego otoczenia, opowiedzieć o swoich obserwacjach relacji międzyludzkich tu-i-teraz.

Przykładem artysty, którego styl przywołuje na myśl grę komputerową SIMCITY jest David Hockney, wykorzystujący wizję sztucznie wykreowanej przestrzeni człowieka, by opowiedzieć o jego poczuciu samotności i wyobcowania.
Zapraszamy do udziału w konkursie
Agnieszka Jankiewicz i Dobromira Szydłowska

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

 

KONKURS_pOWIDOKI_2018


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 13-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny