Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Wzdłuż Wisły” – Spacer i odpoczynek u brzegu Wisły

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z całej Polski. Zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek pozaszkolnych, w czterech kategoriach wiekowych:
1) 5 -6 lat
2) 7 -10 lat
3) 11 -13 lat
4) 14 -19 lat

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne i fotograficzne.
Prace plastyczne - technika wykonania grafika, malarstwo, rysunek, format min. A3- max B2
Prace fotograficzne - prace czarno-białe lub kolorowe, wykonane w dowolnej technice fotograficznej, zgłoszone na konkurs w postaci wydruku na papierze fotograficznym lub klasycznych odbitek fotograficznych (format min. 18 x 24 cm, max 30 x 40 cm).
Każda praca, i plastyczna i fotograficzna musi być zaopatrzona w wypełnioną metryczkę, wg wzoru z regulaminu.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne. Prac nie wolno rolować.

Termin nadsyłania prac upływa 10.11.17 - liczy się data stempla pocztowego. Prace wraz z wypełnionym i podpisanym „oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazaniu praw autorskich” należy wysłać lub dostarczyć na adres:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie

z dopiskiem: konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły’’

Kryteria oceny prac:
- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
- ogólna estetyka wykonania prac.

Jury przyzna nagrodę główną GRAND PRIX oraz nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. Przewidziana jest nagroda specjalna dla nauczyciela/opiekuna, za największą ilość wyróżnionych prac wśród podopiecznych. Nagrody ufundowane są przez Burmistrza Świecia i Związek Miast Nadwiślańskich. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formie pocztówek okolicznościowych.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Hanna Kawecka - instruktor ds. plastycznych OKSiR, tel.  795 117 260.

 

Regulamin konkursu

 

Karta zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 5-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny