Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Racibórz w legendach i tajemnicach”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany w ramach obchodów 800-lecia nadania praw miejskich, którego przedmiotem jest wykonanie ilustracji, pracy komputerowej, kukiełki lub pracy przestrzennej tematycznie związaną z historią Raciborza.

Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w pięciu kategoriach:
• kategoria I – do lat 6
• kategoria II – od 7 do 10 lat
• kategoria III – od 11 do 14 lat
• kategoria IV – powyżej 15 lat
• kategoria V – rodzinna (prace wykonane przez dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i ich rodziców lub prawnych opiekunów)

Przedmiotem konkursu jest wykonanie:
- rysunku tematycznie związanego z historią Raciborza
- pracy komputerowej tematycznie związanej z historią Raciborza
- kukiełki tematycznie związanej z historią Raciborza
- pracy przestrzennej związanej z historią Raciborza

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii.

Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac:
a) Rysunek - format od A4 do formatu 100 x 70 cm, - technika dowolna; Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy, adres e-mail, krótki opis co przedstawia rysunek oraz kategoria.
b) Praca komputerowa – wykonana w dowolnym graficznym programie komputerowym (praca musi być wydrukowana). Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy, adres e-mail, krótki opis co przedstawia praca oraz kategoria.
c) Kukiełka - lalka teatralna sztywno osadzona na kiju. Dopuszczalna dowolna wielkość kukiełki. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy, adres e-mail, krótki opis co przedstawia kukiełka oraz kategoria.
d) Praca przestrzenna (np. makieta Raciborza) – technika dowolna; Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy, adres e-mail, krótki opis co przedstawia praca oraz kategoria.

Termin składania prac: 24 listopada 2017 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla
ul. Jana Kasprowicza 12
47-400 Racibórz
Z dopiskiem:     KONKURS PLASTYCZNY „Racibórz w legendach i tajemnicach”

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:
a) zgodność z tematem
b) indywidualność interpretacji
c) stopień trudności techniki
d) staranność i dbałość wykonania
e) ogólne wrażenie estetyczne.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 grudnia 2017 r. o godz. 16.00 w Bibliotece przy ul. Jana Kasprowicza 12.

Regulamin i karty zgłoszenia do pobrania ze strony organizatora konkursu.

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 07.12.2017

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy