Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „SMOK OBIBOK I JEGO PRZYJACIELE” 2018

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„SMOK OBIBOK I JEGO PRZYJACIELE”

Smoki różne są na świecie - o tym wiedzą wszystkie dzieci.
Smok Obibok super gość – dał już niejednemu w kość.
Niby leży, niby chrapie, niby się po głowie drapie.
Kolorowy, uśmiechnięty – pokazuje gołe pięty.
I choć w to nie uwierzycie – to kochacie go nad życie.

Tak my wyobrażamy sobie Smoka Obiboka, a jak wy go widzicie w swojej wyobraźni?

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Regulamin kierowany jest do nauczycieli sztuki, techniki, oraz wszystkich chętnych.
2. Cel konkursu:
stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionej manualnie,
upowszechnianie inicjatyw twórczych,
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi,
rozwijanie i pobudzanie wyobraźni twórczej.

3. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do  grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

4.   Warunki uczestnictwa: wykonanie pracy indywidualnej (w dowolnej technice plastycznej i formie) przedstawiającej własną wizję Smoka Obiboka i jego przyjaciół.

5. Techniki do wyboru:
prace przestrzenne ( z wykorzystaniem różnych materiałów )
techniki graficzne, malarskie i rysunkowe

6. Format prac:
w pracach przestrzennych - min. wysokość 15 cm.
w pozostałych pracach wymiary minimalne: A-3,

7. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną umieszczoną w sposób nie uszkadzający kompozycji (na odwrocie pracy)

8.Terminy:
dostarczania prac: do 16.03.2018r.
Informacje o laureatach oraz terminie uroczystego podsumowania konkursu umieszczone będą na naszej stronie internetowej: www.mdk-lubin.pl.

9. Informacje dodatkowe:
Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury.
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat  laureatów konkursu!
Decyzja Jury jest niepodważalna!
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

10. Prace należy dostarczyć na adres organizatora.
Nasz adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. KEN 6a
59-300 Lubin
tel./fax: 076/8478664

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: przedszkolaki oraz klsy 1-6 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny