Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs „ŚLADAMI DYWIZJONU 303”- konkurs na najlepszą recenzję filmu

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie autorskiej recenzji filmu „Dywizjon 303. Prawdziwa historia” (reż. Denis Delić) na adres organizatora – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie,
  Powstańców Śląskich 1, 42-500 Będzin.

 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: • klasy VII i VIII oraz III klasa gimnazjum,

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 1. Do autora pracy konkursowej należy opracowanie oryginalnej recenzji filmu, w której wykaże się zarówno znajomością fabuły, jak i ciekawym spojrzeniem na ekranizację filmową.


Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. oryginalność ujęcia tematu,

 2. kompozycja,

 3. stylistyka recenzji,

 4. poprawność składniowa, ortograficzna i interpunkcyjna.


 

Wydruk pracy konkursowej oraz załącznik nr 1 (karta zgłoszenia) należy przesłać lub dostarczyć w dwóch podpisanych egzemplarzach. Utwór powinien być opisany w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły/placówki, telefon oraz e-mail szkoły/placówki, imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu (jeśli uczeń współpracował z nauczycielem), numer telefonu do rodziców/opiekunów uczestnika konkursu.

Recenzja zgłoszona do konkursu nie może przekraczać 2 stron jednostronnego wydruku A4. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman, wielkość: 12; interlinia: 1,5.

Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych (np.
w celu publikacji). Organizator ma również prawo do użycia wizerunku autora oraz jego danych osobowych w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody.

Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (DZ. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883).

Termin nadsyłania prac:

Prace należy przesłać/dostarczyć do dnia 28 stycznia 2019 r. na adres organizatora konkursu: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, ul. Powstańców Śląskich 1, 42-500 Będzin. Decyduje data wpływu. Organizator nie przyjmuje prac przesłanych drogą mailową oraz nie bierze pod uwagę prac, które zostaną dostarczone po wyznaczonej dacie.

 

Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace w dwóch kategoriach: wiekowych. Planowane jest przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnień (w razie uznania). Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe (dla zdobywców I miejsca – tablet), które należy odebrać w dniu uroczystej gali. O wynikach konkursu i uroczystym jego podsumowaniu oraz wręczeniu nagród organizator powiadomi nagrodzonych telefonicznie lub e-mailowo. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie placówki: www.pmdk.bedzin.pl i na facebooku.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.01.2019

Nagrody: nagrody rzeczowe i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 13-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny