Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Tańca „Taneczne Miraże”

ORGANIZATOR
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ, tel. 52 321-00-81, fax. 52 321-16-42

 TERMIN I MIEJSCE
10 marca 2018, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Karłowicza 2, 85-092
BYDGOSZCZ

CELE I ZAŁOŻENIA:

 • stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych
  i młodzieżowych zespołów tanecznych,

 • popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego,

 • rozwój artystyczny młodych wykonawców,

 • integracja środowiska tanecznego,

 • wymiana doświadczeń.

 • konfrontacje zespołów tanecznych.


UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział:

 • Zespoły taneczne prezentujące miniatury, inscenizacje, etiudy w oparciu o różne techniki taneczne (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

 • Soliści prezentujący choreografie w technice: jazz, taniec współczesny, modern w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

 • Duety prezentujące choreografie w technice: jazz, taniec współczesny, modern w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.


Uwaga!

 • Zespoły taneczne! – dopuszcza się uczestnictwo tancerzy, powyżej granicy wieku dla danej kategorii wiekowej do 20% liczebności zespołu.

 • Wiek uczestników określa się rocznikiem tj. kategoria do 11 lat – roczniki do 2007, kategoria 12- 15 lat – roczniki od 2006 do 2003, powyżej 16 lat – roczniki od 2002.


PREZENTACJE

 • Zespoły taneczne mogą prezentować jedną choreografię taneczną do muzyki własnej, o czasie nie przekraczającym 4 min.

 • Soliści i duety – mogą prezentować choreografię taneczną do muzyki własnej
  o czasie prezentacji do 1,15 min.


ZASADY UCZESTNICTWA
Przesłanie do dnia 23 lutego 2018 r. Karty Zgłoszenia (załącznik) na adres: wikapi@vp.pl lub faxem na numer: 52 321-16-42.
Do dnia 26 lutego 2018 r. dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 150 zł od zespołu oraz 25 zł za osobę w kategorii: soliści, duety na konto: Stowarzyszenia Pałacu Młodzieży numer: 87 1240 6478 1111 0010 5626 1144 Bank Pekao SA – z dopiskiem opłata akredytacyjna „Taneczne Miraże”.

OCENA I NAGRODY

 • Organizator powołuje profesjonalne jury.

 • W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.


PRZEBIEG KONKURSU

 • Zespoły przyjeżdżają w dniu 10 marca 2018 r.

 • Rejestracja w godz. 8.oo – 10.oo

 • Próby w godz. 8.oo – 11. 3o

 • Prezentacje konkursowe od godz. 12.oo

 • Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród.


KONTAKT
od poniedziałku do piątku w godz. 16.oo – 19.oo pod numerem telefonu: 500 093 450; e-mail: wikapi@vp.pl.
Uwaga!
W przypadku dużej liczby zespołów decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Zespoły przyjeżdżają na konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej.

 • Instytucje zgłaszające zespół, winny go ubezpieczyć na czas podróży i pobytu na imprezie.

 • Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.

 • Przypomina się o konieczności posiadania legitymacji szkolnych (lub innych dokumentów) przez uczestników konkursu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do   łączenia kategorii wiekowych i tanecznych w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby zespołów oraz zmiany programu imprezy.

 • Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym i kwestie sporne, nie ujęte
  w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie miejsca imprezy.


 

karta zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy