Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Pejzaże wokół mojego miasta”- XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY im. Jana Bułhaka

Pałac Młodzieży w Łodzi po raz kolejny zaprasza młodych fotografów do udziału w konkursie fotograficznym im. Jana Bułhaka. Konkurs jest przeznaczony dla fotografów do 21 roku życia. Organizatorzy przewidują dwie kategorie wiekowe, do 16 roku życia oraz 16-21 lat.

Technika wykonania prac dowolna.
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do 5 prac.
Organizator  dopuszcza  do  Konkursu  wyłącznie  prace  w  formie  czarno-białych  lub  barwnych  odbitek na papierze światłoczułym w formacie:
- czarno-białe: od 13 x 18 cm do 30 x 40 cm,
- barwne: od 15 x 21 cm do 24 x 30 cm.

Do  prac  należy  dołączyć  ich  kopie  w  formie  elektronicznej  w  formacie  JPG  o  wymiarach min. 1200x1600 pikseli zapisane na płycie CD.

Prezentowane prace muszą być związane z tematem przyrody i pejzażem regionu, z którego pochodzi autor zdjęć.

Prace należy  opisać na  odwrocie:  imię  i  nazwisko,  tytuł pracy  oraz ponumerować.  Do  przesyłki  należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załączony na ostatniej stronie). Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
94- 050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86

z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny im. J. Bułhaka”

Organizator nie odsyła prac, fotografie zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Pałacu Młodzieży w Łodzi.

 
REGULAMIN 


KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23 października 2018 r.

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: do 21 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny