Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

PO CO WOLNOŚĆ? – konkurs graficzny dla młodzieży i dorosłych

Już po raz czwarty CK Agora we Wrocławiu organizuje konkurs graficzny na najciekawszą interpretację artystyczną hasła WOLNOŚĆ. Organizatorzy poszukują prac odważnych i nieszablonowych, nowoczesnego i świeżego odczytania  pojęć takich jak: patriotyzm, niepodległość, ojczyzna, demokracja.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 3 prac.
Technika wykonania prac dowolna graficzna.

Na autorów najbardziej interesujących prac czekają atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości 1.500 zł, 1000 zł i 500 zł. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej – 11 listopada 2018 w Centrum Kultury Agora.

Do artystycznej interpretacji hasła WOLNOŚĆ zachęcamy zarówno amatorów, jak i profesjonalistów zajmujących się projektowaniem grafiki cyfrowej i warsztatowej. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych powyżej 16 roku życia.

Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
W przypadku pracy wykonanej techniką komputerową należy przesłać jej wydruk w formacie papierowym min. 50 x 70cm.  Ze względu na produkcję wystawy preferowane będą wydruki w formacie 100 x 70cm. Dopuszcza się również wydruki wielkoformatowe oraz jej zapis w formie elektronicznej wykonany w pliku graficznym (np.: jpg) w rozdzielczości minimum 300dpi.
Pracę wraz z jej zapisem elektronicznym należy składać w estetycznej formie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz hasłem „PO CO WOLNOŚĆ?”.
Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu pracy na adres  Organizatora konkursu.
Koszty dostarczenia prac pokrywa uczestnik.
Co do zasady, nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Jednakże wychodząc naprzeciw prośbom autorów biorących udział we wcześniejszych edycjach konkursu,  Organizator wyraża zgodę na osobisty odbiór pracy w formie papierowej po zakończeniu wystawy do dnia 4 stycznia 2019, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jej uszkodzenia przy montaży lub demontażu wystawy. W przypadku nieodebrania pracy po wyżej podanym terminie przechodzi ona na własność Organizatora.

Termin przyjmowania prac mija 29 października 2018 roku.

Kryteria oceny prac:
1.    zgodność z tematem konkursu, siła przekazu, pomysłowość
2.    walory artystyczne: oryginalność ujęcia, estetyka, forma

adres organizatora konkursu: Centrum Kultury AGORA, ul. Serbka 5a, 51-111 Wrocław

 

Regulamin konkursu

karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11.11.2018

Nagrody: finansowe

Przedział wiekowy: powyżej 16 roku życia

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny