Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

PODAJ DOBRO DALEJ!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym pomaganiu innym. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasa 4-7 szkoły podstawowej). Pracę konkursową należy przygotować w grupie - do pięciu osób plus opiekun.

Konkurs "Podaj dobro dalej" polega na przygotowaniu grupą akcji społecznej nastawionej na kontakt z drugim człowiekiem- wymyślenie tytułu akcji, hasła, loga i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.

Zgłoszenia uczestników do 30 marca, realizacja pracy oraz przesłanie udokumentowanej akcji do 20 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu 14 czerwca.

helena misja

ORGANIZATORZY: Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkoła Podstawową nr 4 w Zambrowie
DLA KOGO? Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.
NA CZYM POLEGA „PODAJ DOBRO DALEJ”?
Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na kontakt z drugim człowiekiem- wymyślenie tytułu akcji, hasła, loga i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej.
Przykład:
Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję pt. „Z pomocą starszym”, hasłem akcji jest cytat „Szanujcie, pomagajcie, kochajcie starszych ludzi, bo Oni byli tacy jak my, a my będziemy tacy jak Oni.” Logo przedstawia dwie wyciągnięte ku sobie ręce wraz z hasłem. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast, gdzie zebrane cele zostały przeznaczone zakup kocy dla pacjentów hospicjum, a drugie w formie wizyty w domu spokojnej starości. Wszystko zostało udokumentowane w postaci filmu.
NAGRODA:
I miejsce- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla całej wygranej grupy.
Na pozostałych uczestników czekają inne atrakcyjne nagrody oraz nagrody niespodzianki rozlosowane  pośród uczestników.
CELE:
-propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
-promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
-otwarcie się na drugiego człowieka ,
-co ja mogę ofiarować drugiej osobie- wykorzystanie swoich talentów,
-„miłość bez limitów”
-ukazanie właściwych wzorców,
-nauka pracy w zespole,
-ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej  opcji dla „siedzenia przed telewizorem i komputerem” metody zagospodarowania czasu wolnego”,
-kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych,
-tworzenie kultury pozytywnych wzorców.
HARMONOGRAM:
do 30 marca- zgłoszenie do udziału w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia na stronie www.helenakmiec.pl (zakładka Podaj dobro dalej!) oraz przesłanie jej mailowo lub listownie na adres fundacji
do 20 maja- realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz materiałów multimedialnych z akcji
do 1 czerwca- weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów
2 czerwca- przekazanie informacji o zostaniu laureatem
14 czerwca- gala laureatów w Zambrowie- 10 najlepszych projektów
-koncert
– poczęstunek
– rozdanie nagród
– możliwość noclegu- zwiedzanie regionu

Więcej informacji w regulaminie projektu.

 

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2018

Nagrody: wyjazd na wolontariat, nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-7 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy