Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Portret Mamy i Taty – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.

Temat prac: portret Mamy i Taty

Praca powinna być wykonana w całości samodzielnie, a jej format nie powinien być większy niż A3. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna, płaska, bez wykorzystania materiałów sypkich.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.

Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko autora, wiek/klasa, adres e-mail i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz powinna mieć załączoną kartę zgłoszenia udziału w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Terminy:
termin dostarczania prac- do 9 czerwca 2017 r.
rozstrzygnięcie Konkursu- 13 czerwca 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi
Pogonowskiego 27/29
90-745 Łódź

 

 

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Portret Mamy i Taty”ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi
Pogonowskiego 27/29
90-745 Łódź

Osoby odpowiedzialne:
- Natalia Pacocha
- Sławomira Kania

Skład Komisji Konkursowej:
-Natalia Pacocha
-Sławomira Kania
-Anna Roman
-Agata Hołyńska


ADRESAT:

uczniowie klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce

CELE:

popularyzacja świąt umacniających więzi rodzinne i środowiskowe
pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów szkół podstawowych biorących udział w konkursie.


KRYTERIA OCENY PRACY:

Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:

zgodność z tematem konkursu
pomysłowość
oryginalność ujęcia tematu
estetyka wykonania


ZAKRES/ ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej w postaci portretu mamy lub taty.
praca powinna być wykonana w całości samodzielnie, a jej format nie powinien być większy niż A3
praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, lecz jej forma musi być płaska (bez artykułów sypkich)
każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę
każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko autora, wiek/klasa, adres e-mail i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
każda praca powinna mieć załączoną kartę zgłoszenia udziału w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowychTERMINY:

termin dostarczania prac- do 9 czerwca 2017 r.
rozstrzygnięcie Konkursu- 13 czerwca 2017 r.

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi
ul. Pogonowskiego 27/29
90-745 Łódź

z dopiskiem „Portret Mamy i Taty”


SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

Laureaci konkursu, którzy zajęli I-III miejsce oraz wyróżnienia zostaną powiadomieni mailowo. Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii „Łódź” (www.sp26lodz.wikom.pl) oraz profilu Facebookowym organizatora konkursu.

NAGRODY I ICH ODBIÓR:

I-III miejsce oraz wyróżnienia zostaną nagrodzone dyplomem oraz drobnymi upominkami. Dla nauczycieli uczniów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy- podziękowania.
Dyplomy oraz upominki zostaną przesłane pocztąPOSTANOWIENIA KOŃCOWE:

we wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatorów Konkursu
prace konkursowe przechodzą na własność organizatora (tj. SP 26 w Łodzi)
organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na szkolnej wystawie pokonkursowej

zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i zgadza się na jego warunki
wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.


DANE KONTAKTOWE:

Kontakt telefoniczny: 660-525-305 Natalia Pacocha
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 13.06.2017

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny