Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Świat teatru – pacynka, marionetka, kukiełka

Przedszkole Samorządowe nr 1
Im. Bł. S. Celestyny Faron
W Brzozowie


ogłasza

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Techniczny
„Świat teatru – pacynka, marionetka, kukiełka”


Cele konkursu:

- rozbudzanie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci,
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastyczno-technicznej oraz wrażliwości estetycznej,
- zainteresowanie techniką tworzenia lalek teatralnych:

* kukiełka – lalka osadzona na kiju,
* marionetka – lalka poruszana za pomocą sznurków,
* pacynka – lalka nakładana na rękę

- zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.

 

REGULAMIN:

 1. Konkurs jest organizowany dla dzieci 5 i 6 letnich.

 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pacynki, marionetki, lub kukiełki – postaci z ulubionej bajki, baśni, wiersza, lub całkowicie wymyślonej,

 3. Technika prac przestrzenna, wielkość od 20 – 50 cm (mierzonej bez kija),

 4. Materiał wykorzystany do prac: filc, wełna, ścinki materiałów, guziki, włóczka, itp.

 5. Pracę wykonuje dziecko z niewielką pomocą rodzica lub nauczyciela.

 6. Ilość prac z placówki: max 3 prace.

 7. Każda praca powinna zawierać metryczkę:


Imię i nazwisko dziecka, wiek

Dokładny adres placówki wraz z adresem e-mailowym

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko opiekuna

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność i pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.


Biorący udział w konkursie i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, z późniejszymi zmianami) oraz na umieszczenie fotografii prac na stronie internetowej organizatora.

 1. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie podziękowania przesłane drogą e - mailową.

 2. Prace (odpowiednio zabezpieczone) należy przesłać do dnia 05.06.2018 roku (liczy się data stempla pocztowego), na adres:


Przedszkole Samorządowe nr 1
Ul. Armii Krajowej 5
36-200 Brzozów


 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 czerwca 2018 roku, oceny dokona jury powołane przez organizatora. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-412-54.

 2. Wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca (miejsce i dokładna godzina zostaną podane laureatom).

 3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie przedszkola ps1.brzozow.pl

 4. W konkursie nie biorą udziału dzieci z placówki, która jest organizatorem.


 

Zachęcamy do udziału!

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin przyjmowania prac: 05 czerwiec 2018 rok

Zasięg konkursu: ogólnopolski

Uczestnicy: dzieci, rodzice, nauczyciele

Organizator:

Przedszkole Samorządowe nr 1

Ul. Armii Krajowej 5

36-200 Brzozów

Woj. Podkarpackie

Tel: 13-43-412-54
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: PrzedszkoleSamorządowe nr 1 w Brzozowie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 08.06.2018 r.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny