Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Żywioły – Ziemia”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat, do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym "Żywioły - Ziemia". Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w wersji elektronicznej (tylko format JPEG), przesyłając je na adres mailowy podany w regulaminie konkursu. Prace można zgłaszać do końca maja 2018 r. Jury oceni prace z podziałem na dwie grupy wiekowe (6-10 lat, 11-14 lat).

 

 

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO w Lęborku
zaprasza do udziału w 
V Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym
„Żywioły – Ziemia”Regulamin


(zwany dalej „Konkursem”)


Organizator Konkursu


Organizatorem konkursu jest Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO, ul. Malczewskiego 34, 84-300 Lębork, Polska. tel/fax: 59 8625 850 (zwany dalej „Organizatorem”).

Cel Konkursu

Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą.

Czas trwania Konkursu

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 31.05.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 12.06.2018 r.

Uczestnicy Konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (dzieci w wieku 6 – 14 lat) zajmujących się amatorsko fotografią. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora.

Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym w pkt. III Regulaminu terminie prześle drogą mailową zdjęcia zwane dalej „fotografią konkursową”.

Fotografia Konkursowa

Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w wersji elektronicznej (tylko format JPEG):

- minimalna wielkość zdjęć: 1200x1800 pikseli (proporcje 2:3) w rozdzielczości min. 200 dpi
- zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, tytułem (nie jest on konieczny).
- zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne.
- fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
- w konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane samodzielnie dotąd nie biorące udziału w żadnym konkursie.

Zgłoszenie konkursowe

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: konkurs.sjsp@wp.pl - w temacie wiadomości wpisując „Konkurs”.

W treści maila należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko. W załączniku przesłać podpisane zdjęcia.

Organizacja Konkursu

1. Organizator zakoduje prace Uczestników.
2. Organizator przekaże zakodowane prace członkom Jury.
3. Obrady Jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą niejawne
4. Opinie Jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane.
5. Decyzje Jury są ostateczne.
6. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator.

Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu

Konkurs podzielony zostanie na 2 kategorie wiekowe:

- 6 - 10 lat
- 11 – 14 lat

Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie: sjsp.lebork.pl i Facebooku szkoły.

Prawa Autorskie

Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć na stronie internetowej organizatora konkursu.

Dane Osobowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)

Postanowienia Końcowe

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

YWIOŁYZIEMIAPLAKAT.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.06.2018

Nagrody: rzeczowe i dyplomy

Przedział wiekowy: 6 - 14 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny