Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej pt. „Tadeusz Kościuszko – naczelnik, inżynier, generał”

Z okazji przypadającej w tym roku 225. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej, 125. rocznicy odsłonięcia Panoramy Racławickiej i dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski z inicjatywy Koła PZF Nr 4 w Oleśnicy wspólnie z Muzeum „Panorama Racławicka”, Agencją Ikonografii Ojczystej „Kościuszko” i Okręgiem Wrocławskim PZF pod patronatem Regionalnego Koordynatora ds. filatelistyki Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu organizowany jest V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej pt. „Tadeusz Kościuszko – naczelnik, inżynier, generał”.


Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Ich prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
- I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III (oraz ew. młodsze dzieci)
- II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI
- III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII, gimnazjalnych i
średnich


Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze (preferowana gramatura 200
g/m2) w formacie A5 (połowa kartki bloku rysunkowego). Praca powinna być wykonana
na całej kartce w układzie pionowym. Tematyka prac konkursowych winna zawierać treści
nawiązujące do tematu konkursu. Technika prac dowolna (ołówek, kredka, flamaster,
farba, pastel lub inna). Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.


Termin nadsyłania prac wykonanych na kartce formatu A5 został wyznaczony na 15 kwietnia 2019 roku.

Prace należy dostarczyć na adres korespondencyjny prezesa Koła
PZF Nr 4 w Oleśnicy:

Adam Szuler, ul. Kopernika 15c/9, 56-409 Oleśnica


Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie – imię i nazwisko, wiek,
szkoła, klasa, nauczyciel/opiekun, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny autora
pracy bądź placówki szkolno-oświatowej czy też innej jednostki organizacyjnej np.
Młodzieżowego Koła Filatelistycznego.


Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród wstępnie zaplanowane jest na 6.06.2019 roku w Muzeum „Panorama Racławicka” we Wrocławiu.
V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Regulamin
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: do 19 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny