Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „GLORIA”

ORGANIZATORZY:
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach

ZASIĘG KONKURSU:
Konkurs Kolęd i Pastorałek „Gloria” adresowany jest do uczestników z całej Polski  (szkoły, domy kultury, kluby, studia piosenki, placówki wychowania pozaszkolnego oraz uczestnicy niezrzeszeni).

MIEJSCE: Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a  Galeria ŚLAD

KATEGORIE WIEKOWE:
I kategoria: przedszkolaki
II kategoria: do 9 lat
III kategoria: 10 –13 lat
IV kategoria: 14 – 16 lat
V kategoria: 17 – 23 lat
VI kategoria zespoły wokalne (do sekstetu włącznie max. wiek uczestnika 23 lata)

WARUNKI UCZESTNICTWA

Nadesłanie karty zgłoszenia solisty lub zespołu (do pobrania na stronie internetowej MDK http://www.mdkkielce.pl) w nieprzekraczalnym  terminie do 21 stycznia 2019 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a 25-514 Kielce z dopiskiem konkurs „Gloria”  (decyduje data wpływu zgłoszenia) lub  e-mailem na adres:konkursgloria@mdkkielce.pl

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 31 stycznia- 2 lutego.

Istnieje ograniczona ilość miejsce dostępnych na konkursie, organizatorzy przyjmują 130 zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Listy zakwalifikowanych do udziału w konkursie solistów i zespołów (wraz z datą i godziną występu), a także listy rezerwowe zostaną
opublikowane najpóźniej w  dniu 25.01.2019 na stronie http://www.mdkkielce.pl

Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej (w wysokości 30zł w kategoriach solistów, oraz w wysokości 15 zł od każdego członka zespołu w kategorii zespoły wokalne) bezpośrednio przed występem. Soliści mogą być równolegle członkami zespołów wokalnych (bez konieczności wnoszenia  opłaty wpisowej jako członek zespołu).

Podczas przesłuchań  uczestnicy prezentują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce świątecznej w dowolnym języku z towarzyszeniem półplaybacku  nagranego na płycie CD lub pendrive (format mp3 lub CD audio). Organizatorzy podkreślają, że na pendrive może znaleźć się wyłącznie wykorzystywany półplayback jako jedyny plik.
Organizatorzy dopuszczają możliwość wykorzystania akompaniamentu instrumentalnego na żywo, maksymalnie dwa instrumenty (większa ilość instrumentów
akompaniujących lub towarzyszących uczestnikowi wymaga indywidualnej zgody organizatora). Do dyspozycji uczestników będzie pianino elektryczne i gitara.

Regulamin

Karta zgłoszenia - Soliści

Karta zgłoszenia - Zespoły

gloria2019

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2 lutego

Nagrody: Grand Prix, nagrody, wyróżnienia, nagrody specjalne

Przedział wiekowy: do 23 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy