Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Baśnie, Bajki, Bajeczki”

Już po raz szósty Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie Serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Baśnie, bajki, bajeczki".

Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku 6-18 lat. UWAGA - Konkurs przeznaczony jest dla Młodzieżowych Domów Kultury i Miejskich Domów Kultury (brak możliwości zgłoszeń dla uczestników indywidualnych). Z jednej placówki można przesłać na konkurs do 20 prac.
Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 6 -8, 9-12, 13-15 i 16-18 lat.

Technika wykonania pracy: rysunek,malarstwo , grafika artystyczna (komputerowa, linoryt, drzeworyt, gipsoryt).

Format pracy:
· B-2 (500×707) i A-3 (297×420) – rysunek, malarstwo,
· A-3 (297×420) i A-4 (210×297) - grafika

Praca powinna być zaopatrzona w wypełnioną kartę informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, wiek, adres,telefon i adres mailowy placówki, tytuł pracy (jakiej bajki praca dotyczy),  imię i nazwisko opiekuna.

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 29.09.2017r.
(pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul.Pocztowa 41, 22-100 Chełm
z dopiskiem: „Baśnie, bajki, bajeczki"

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie wpłaty w wysokości 20 zł – od placówki (konto podane poniżej regulaminu).

 

REGULAMIN KONKURSU

I. CELE KONKURSU:

· Rozwijanie zainteresowań tematyką baśni i bajek.
· Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
· Rozbudzenia wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej.
· Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na ponad czasowy przekaz wartości zawartych w baśniach i bajkach.
· Prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.
· Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.

II.UCZESTNICY KONKURSU:

· Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

III.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy w technice:

· rysunek,malarstwo , grafika artystyczna (komputerowa, linoryt, drzeworyt, gipsoryt ).

2.Format pracy:

· B-2 (500×707) i A-3 (297×420) – rysunek, malarstwo,

· A-3 (297×420) i A-4 (210×297) - grafika

3. Każdy z Domów Kultury może przesłać maksymalnie 20 prac.

4. Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

· imię i nazwisko,

· wiek,

· adres,telefon i adres mailowy placówki,

· tytułpracy ( jaka bajka),

· imię i nazwisko opiekuna;

6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane .Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania , publikowania oraz wykorzystania w celach charytatywnych.

7. Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażająz godę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

8. Z chwilą zgłoszenia prac do konkursu,wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie przechodzą naorganizatora – Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.

9. Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie po raz pierwszy proponuje udział w konkursie, uczniom chełmskich szkół i przedszkoli (zgłoszone prace niebiorą udziału w konkursie ogólnopolskim)

10. Regulamin konkursu jest dostępny nastronie internetowej: www.mdk.echelm.pl

IV:TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 29.09.2017r.

(pod uwagę będzie brana data stemplapocztowego)

na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul.Pocztowa 41, 22-100 Chełm

z dopiskiem: „Baśnie, bajki, bajeczki"

Kontakt zosobą odpowiedzialną:

Violetta Furtak tel.82 5652157

e-mail -imprezymasowemdk@wp.pl

V: OCENA PRAC I NAGRODY:

1. Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych:

I - 6 -8,

II - 9-12,

III-13-15,

V -16-18.

2. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

3. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się

27.10.2017r.o godz. 12.30 w Młodzieżowym DomuKultury w Chełmie ul. Pocztowa 41

Wyniki konkursu oraz szczegółowy program pobytu dostępne będą na stronie internetowej,a laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

W razie potrzeby organizatorzy zapewniają nocleg ( opłata ok. 15 zł od uczestnika )

Dojazd laureatów na koszt własny.

Wpłaty – Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie

PKO.B.PO/Chełm Nr 78 1020 1563 0000 5102 0011 5253

 

Regulamin

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny