Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi

oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zapraszają wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji konkursu na opowiadanie fantasy. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas nie publikowane, ani nie nagradzane w innych konkursach.

Prace zgłaszane na konkurs muszą być podpisane godłem.Prace konkursowe– opowiadania fantasy o długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim – należy sporządzić w 3

egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 punktów i

przesyłać do 28 września 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

ul. Narutowicza 4

97–500 Radomsko


z dopiskiem na kopercie: „Kwiatkowska”


Rozstrzygnięcie konkursu listopad 2018. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie
przesyłają nagród pocztą.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: młodzież i dorośli

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny