Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni”

Rzeszowski Dom Kultury serdecznie zaprasza  dzieci i młodzież do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży ,,Pod Kolorowym Parasolem Jesieni”.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:

Prace plastyczne:

  • 5 – 6 lat;

  • 7 – 10 lat;

  • 11 – 13 lat;

  • 13 – 16 lat.


Fotografia:

  • 11 – 16 lat.


Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
3. Prace składane na konkurs należy wykonać w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia) na papierze w maksymalnym formacie 70 cm na 50
cm.
4. Prosimy nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem, liśćmi, itp. Pod uwagę będą brane tylko PRACE PŁASKIE.
5. Prace oprawione w passe partout NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.
6. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
7. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane drogą elektroniczną.
8. Prace fotograficzne-należy wydrukować na papierze w formacie A5 (21 cm x 15cm).
9. W przypadku zgłaszania prac do konkursu z jednej placówki, maksymalna liczba prac wynosi 20.
Wraz z pracami należy dołączyć wypełnioną listę prac (Załącznik nr 3).
10. Każda  praca  powinna  posiadać wypełnioną KOMPUTEROWO i  przyklejoną  na  odwrocie pracy w  prawym  dolnym rogu metryczkę (Załącznik nr 1)
zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, nazwę, adres i dane kontaktowe placówki zgłaszającej pracę, imię i nazwisko opiekuna.
Prace nie   podpisane,   anonimowe lub  z  metryczką  wypełnioną  ODRĘCZNIE nie  będą  zakwalifikowane do konkursu.
11. Każdy  uczestnik  konkursu  oraz  opiekun  z  ramienia  placówki kierującej,  mają  obowiązek  dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2).
W przypadku osób niepełnoletnich - dokument podpisuje  Rodzic/  Opiekun prawny  uczestnika.
Brak podpisanego dokumentu przez uczestnika oraz opiekuna z ramienia placówki kierującej, skutkować będzie niezakwalifikowania pracy/ prac do konkursu.
12.Prace należy składać osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury filia Zwięczyca, ul. Beskidzka 6, 35-083 Rzeszów, do dnia 31 października (poniedziałek)  2018 r. w  godzinach od  12:30 do  19:30 lub listownie (na w/w adres). W przypadku prac wysłanych pocztą tradycyjną, liczy się data wpływu pracy do placówki. Prace, które dotrą po 31 października 2018 r. , nie będą brane pod uwagę.

Plakat-Pod-Kolorowym-Parasolem-Jesieni-2018-xs.jpg

Termin składania prac konkursowych: 31 października (poniedziałek) 2018 r.

Prace można dostarczyć/ przesłać indywidualnie bądź z placówki kierującej (w tym przypadku liczba prac wynosi maksymalnie 20).

Prace można składać :

  • osobiście: Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca, ul. Beskidzka 6, 35 – 083 Rzeszów, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 12:30 do 19:30.  • listownie: liczy się data wpływu pracy do placówki.


Jury konkursu przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz nagrodę Grand Prix konkursu. Lista Laureatów zostanie opublikowana do 17 listopada 2018 r.

Dodatkowo w okresie  19 – 24 listopada br.  na portalu społecznościowym Facebook Rzeszowskiego Domu Kultury, trwać będzie  „Internetowy Plebiscyt – Nagroda Publiczności”, w ramach którego  Internauci  przyznają   swoją nagrodę wśród prac Laureatów konkursu. Nagroda ta zostanie wręczona  zwycięzcy podczas wernisażu –  25 listopada 2018 r.

Finał – uroczyste  otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród Laureatom, odbędzie się 25 listopada  2018 r. (niedziela) w Rzeszowskim Domu Kultury filia Zwięczyca, o godzinie 17:00.

 

Kontakt w sprawie konkursu:

Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca

35 – 083 Rzeszów, ul. Beskidzka 6

Tel. (17) 860 33 03, 508 221 527, 509 263 568

 

 

REGULAMIN POD KOLOROWYM PARASOLEM JESIENI_VIII_2018

ZAŁĄCZNIK NR. I DO REGULAMINU, METRYCZKA

REGULAMIN PLEBISCYTU INTERNETOWEGO
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25.11.2018 r.

Nagrody: Nagroda Grand Prix - 500 zł, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 5 - 16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny