Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs grafiki komputerowej na plakat reklamujący walory przyrodnicze województwa łódzkiego pn.: „Czyste powietrze wokół nas”.

Organizator Konkursu:

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi

Cele konkursu:

 • zwrócenie uwagi na globalne znaczenie ochrony czystości powietrza,

 • promocja bioróżnorodność i walorów turystycznych naszego regionu,

 • rozwijanie  kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej młodzieży
  w dziedzinach objętych tematyką konkursu

 • kształcenie umiejętności tworzenia plakatu reklamowego jako środka komunikacji masowej


Uczestnicy Konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Warunki udziału w Konkursie:

 1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne opracowanie grafiki komputerowej o tematyce zgodnej z ideą konkursu

 2. Format prac: wielkość A4 lub A3.
  Prace należy przesłać na adres:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3
  94-043 Łódź, ul. Olimpijska 9.

  Dodatkowo mile widziana będzie również wersja elektroniczna  pracy przesłana na adres mailowy: kontakt@czp3.elodz.edu.pl

 3. Prace na odwrocie powinny być czytelnie opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa i adres placówki

 4. Każdy uczestnik może przesyłać maksymalnie 3 prace.

 5. Prace grupowe nie będą oceniane

 6. Termin nadsyłania prac: 15 kwietnia 2019.
  Rozstrzygnięcie konkursu: maj 2019 r. O wyniku konkursu, terminie wernisażu i wręczeniu nagród powiadomimy Państwa telefonicznie i na stronie internetowej: www.centrum3.edu.lodz.pl


Konkurs realizowany jest przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 17 maja 2019

Nagrody: ufundowane przez organizatora

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: województwo łódzkie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny