Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona książka – projekt okładki”

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty pt. ,,Moja ulubiona książka - projekt okładki”.

Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji. Stwórz własną wizję - Twoją interpretację treści.  Czekamy na niebanalne i intrygujące prace!

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Straszęcinie.

I. Cele konkursu:

- zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek,
- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży

II. Zasady uczestnictwa:

Adresaci konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i klasy III gimnazjalne.

Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
II kategoria – uczniowie klas IV –VI szkół podstawowych,
III kategoria – uczniowie klasy VII ,VIII szkoły podstawowej i III gimnazjalna.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez uczestnika jednej pracy wykonanej samodzielnie. Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji.

3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

4. Każda praca powinna być obowiązkowo oznaczona:
- oświadczeniem (Załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych
- metryczką napisaną komputerowoImię i nazwisko autora pracy
klasa
Adres placówki
Tel. kontaktowy
Adres email
Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora

 

5. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

III. Zadanie konkursowe :

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej książki. Uczestnik konkursu  nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną wizję okładki.

  1. Forma pracy:

  2. Format pracy – A3 (bez oprawy w passe –partout)

  3. Technika dowolna

  4. Projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.


 

IV Termin dostarczania prac.

  1. Prace można dostarczać do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres:


Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Straszęcinie
39-218 Straszęcin 115

V. Komisja konkursowa .

Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.

VI .Kryteria oceny prac konkursowych.

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:  sposób ujęcia tematu, oryginalność okładki, walory artystyczne, kompozycja, warsztat pracy, interpretacja własna.

VII. Postanowienia końcowe:

  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu [Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2002 r.,  poz. 926, ze zm.)].

  3. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.


4.Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły http://www.zspstraszecin.szkolnastrona.pl/

Organizator

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Zespół szkół w Straszęcinie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: będzie podana na stronie szkoły

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: województwo podkarpackie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny