Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Write the Change!” – konkurs filmowy dla młodych

Amnesty International zaprasza młodzież w wieku 14-19 lat do udziału w konkursie na fabułę filmową.
Fabuła powinna dotyczyć następujących obszarów tematycznych: współczesnych migracji, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Gatunek filmowy - w zasadzie dowolny: komedia, dramat, thriller, noir, horror, fantasy, science fiction, film dla dzieci, film animowany. W zgłoszeniu należy określić gatunek filmowy.

Praca konkursowa musi być własnością autora/autorów pracy. Organizatorzy nie dopuszczają możliwości zgłaszania prac inspirowanych innymi utworami literackimi, filmowymi, audiowizualnymi itp.

W konkursie mogą brać udział indywidualni uczestnicy lub grupa, przy czym jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę (albo w grupie albo indywidualnie).

Przedmiotem konkursu jest fabuła, która w kreatywny i angażujący sposób przedstawi jeden lub więcej z trzech obszarów tematycznych: współczesne migracje, zrównoważony rozwój i prawa człowieka.

Praca konkursowa powinna składać się z następujących elementów:

Formularz  zgłoszeniowy – formularz  powinien  być  wypełniony  przez  autora/autorkę zgłaszającą indywidualną pracę konkursową bądź lidera/liderkę grupy zgłaszającą pracę konkursową  opracowaną  zbiorowo.  Formularz  zgłoszeniowy należy  przesłać elektronicznie, link do formularza znajdu
je     się     tutaj: https://www.surveymonkey.com/r/writethechange

– Prezentacja promocyjna fabuły może mieć maksymalną długość 10 linijek tekstu po 65 znaków. Musi ona zawierać tytuł pracy konkursowej, streszczenie, w w tym przedstawienie ducha fabuły, głównej linii akcji, metody, pomysłu na film i gatunku, który reprezentuje.

- Opis fabuły – Maksymalnie 15 stron tekstu (30 linijek po 65 znaków na stronę). Fabuła powinna składać się z angażującej dramaturgicznie i wizualnie narracji, w której możliwe jest  poznanie  postaci  i  świata,  w  którym  funkcjonują,  oraz  uczestniczenie  w  ich działaniach.

- Zgoda opiekunów  osób  niepełnoletnich  zgłaszających  pracę  do  konkursową (osób indywidualnych oraz wszystkich osób wchodzących w skład grupy zgłaszającej pracę  konkursową)  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  przeprowadzeniu konkursu

Przesłane prace  konkursowe muszą mieć następujące specyfikacje: format A4,  rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5, na każdej stronie powinno się znaleźć 30 linijek po 65 znaków (włączając odstępy), praca powinna być zapisana w jednym z następujących formatów: .rtf / .doc / .pdf /. Zdjęcia i obrazy mogą być umieszczone w pracy, jeśli nie przekracza ona łącznie limitu 15 stron.

Termin zgłaszania prac na konkurs (oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego) mija 31 marca 2019 r.

 

Regulamin
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe, pieniężne

Przedział wiekowy: 14-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy