Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2019

MDK Białystok zaprasza do udziału w XIX Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2019 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz młodzieży z placówek wychowania pozaszkolnego.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- do ukończonych 15 lat
- do ukończonych 21 lat

Każdy autor może zgłosić do konkursu do 4 zdjęć. Zestawy zdjęciowe (do 3 prac w zestawie) będą traktowane jako jedna praca. Technika wykonania fotografii dowolna.

Zgłoszenia prac wyłącznie w formie elektronicznej w sposób podany w regulaminie konkursu. Minimalna długość dłuższego boku to 3000 pikseli, format pliku: jpg.

Organizator konkursu dopuszcza minimalną ingerencję cyfrową w konkursowe prace (ingerencja mająca odzwierciedlenie w klasycznych zabiegach edycyjnych) - kadrowanie, korekcja tonalna i kolorystyczna, retusz.
Do konkursu nie dopuszcza się prac zawierających cyfry i znaki, jak znaki wodne, daty i podpisy.

TERMINARZ WYSTAWY
1. Nadsyłanie plików zdjęciowych i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 29.03.2019 r.
2. Obrady Jury do 12.04.2019 r.
3. Powiadomienie o werdykcie jury do 15.04.2019 r.
4. Otwarcie wystawy 25.05.2019 r.

 

Regulamin

Formularz zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.04

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, nagrody specjalne

Przedział wiekowy: do 21 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny