Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY „TĘCZOWY KALENDARZ”

Już po raz piętnasty Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach ma zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą jest stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci. Organizatorzy mają nadzieję, że będzie on najciekawszy ze wszystkich dotychczasowych.

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
- poszukiwanie twórczych rozwiązań,
- rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna w przyrodzie,
- wyrażanie kolorem atmosfery i specyfiki danej pory roku,
- stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie młodzieży uzdolnionej.

Tematyka prac:
Marzenia, przygody i przeżycia związane ze zmianami pór roku przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu.
Praca powinna być ilustracją jednego z dwunastu miesięcy roku.
Prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu.

Technika:
- malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku i fotografii)
- pastel,
- inne płaskie i trwałe techniki barwne.

Format:
- A3 (42 x 29,7 cm) lub A2 (42 x 59,4cm) – w układzie poziomym.
- nie rolować oraz nie oprawiać prac w ramki!
Dopuszczamy możliwość nadsyłania prac indywidualnie (bez udziału nauczyciela).

Wiek:
- dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

Podział nagród:
- 13 nagród specjalnych (reprodukcja pracy w kalendarzu na rok 2018),
- 10 nagród,
- wyróżnienia przez kwalifikację do wystawy.

Opis prac według wzoru:

Imię i nazwisko autora:
Wiek:
Adres placówki (kraj):/zamieszkania:
Telefon placówki,  e-mail:/kontaktowy:
Imię i nazwisko nauczyciela:

Termin nadsyłania prac do 19.11. 2017 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
43-100 Tychy, ul. Elfów 56
tel./fax (32) 227 31 10
e-mail: mdk2@vp.pl
www.mdk2tychy.pl

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym przez organizatora terminie w Tychach.
(o miejscu i godzinie wernisażu laureaci zostaną poinformowani odrębnym pismem)

Uwagi końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania
i reprodukowania prac konkursowych w kalendarzu, prasie i innych mediach.
2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
3. Organizator nie zapewnia gościom noclegów, wyżywienia
i zwrotu kosztów podróży.
4. Zwracamy uwagę na estetykę wykonanych prac.
5. Prosimy o podpisanie prac na odwrocie, czcionką drukowaną komputerowo
z uwzględnieniem wszystkich danych, jak w załączonej tabelce oraz
o pisemne wyrażenie zgody na bezpłatną publikację pracy konkursowej.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników
i ich opiekunów.
7. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości podsumowania  konkursu zostaną wysłane pocztą.
8. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie
internetowej placówki w grudniu 2017 r.

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody, nagrody specjalne, kwalifikacja na wystawę

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny