Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVII ogólnopolski konkurs piosenki KUMAK

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat do udziału w konkursie piosenki.
Do udziału w konkursie mogą przystąpić soliści-wokaliści i zespoły wokalne (maksymalnie 4 osobowe).

Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz NAGRANIA DEMO prezentowanych utworów w formacie mp3 na adres email: mdkpabianice@gmail.com do dnia 14 kwietnia 2019. Jakość nagrania nie będzie oceniana, jednakowoż powinna pozwalać na bezproblemową ocenę. Prosimy o przestrzeganie zasady, że JEDNO ZGŁOSZENIE to JEDEN OSOBNY EMAIL z kartą zgłoszenia i dwoma utworami demo.

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu wnoszą opłatę akredytacyjną
w wysokości:
- solista – 30 zł
- zespół – 20 zł za osobę
Wpłaty będą przyjmowane w dniu konkursu.

Wykonawców oceni jury powołane przez organizatorów. Kryteria oceny:
• jakość i sposób wykonania
• interpretacja utworów
• poziom warsztatowy (dykcja, emisja głosu)
• dobór repertuaru
• poziom artystyczny
• autorstwo – w przypadku utworów własnych
• zrozumienie i interpretacja tekstu – w przypadku piosenek anglojęzycznych
• jakość podkładu

kumak plakat web

REGULAMIN

I Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice

II Termin i miejsce
27 kwietnia 2019 r. godz. 10:00
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach ul. Pułaskiego 38 - sala widowiskowa

III Cel imprezy
• konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów i zespołów wokalnych
• inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych
• doskonalenie warsztatu wokalnego

IV Uczestnicy – kategorie wiekowe (Uwaga!!! Zmienione kategorie wiekowe.)
1) od 7 do 11 lat
2) od 12 do 15 lat
3) od 16 do 19 lat

V Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz NAGRANIA DEMO prezentowanych utworów w formacie mp3 na adres email: mdkpabianice@gmail.com do dnia 14 kwietnia 2019. Jakość nagrania nie będzie oceniana, jednakowoż powinna pozwalać na bezproblemową ocenę. Prosimy o przestrzeganie zasady, że JEDNO ZGŁOSZENIE to JEDEN OSOBNY EMAIL z kartą zgłoszenia i dwoma utworami demo.
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić soliści-wokaliści i zespoły wokalne (maksymalnie 4 osobowe).
3. Utwory mogą być wykonywane z podkładem muzycznym w formacie mp3. Podkłady należy przesłać po kwalifikacji do przesłuchań konkursowych do dnia 24 kwietnia 2019 na adres email: mdkpabianice@gmail.com. Jakość podkładu powinna być przynajmniej „dobra”.
4. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie dwie piosenki, w tym co najmniej jedną w języku polskim. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wykonania przez uczestnika jednego z dwóch prezentowanych utworów.
5. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo do nieodpłatnego wykorzystania transmisji i rejestracji audio-wizualnych występów (kanał Youtube, oraz lokalna telewizja ProMOK).
6. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnika nie może być zmieniony w trakcie trwania konkursu.
7. Kolejność występów uczestników będzie ustalona przez organizatora i udostępniona w dniu konkursu.
8. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
• eliminacje na podstawie nadesłanych nagrań (informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej MDK-u, mdk-pabianice.pl do dnia 19 kwietnia 2019)
• prezentacje konkursowe uczestników wybranych w eliminacjach
9. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu wnoszą opłatę akredytacyjną
w wysokości:
- solista – 30 zł
- zespół – 20 zł za osobę
Wpłaty będą przyjmowane w dniu konkursu.

VI Przebieg imprezy
27 kwietnia 2019 (sobota)
• godz. 8:30-10:00 – próby akustyczne
• godz. 10:00 – rozpoczęcie prezentacji konkursowych
• po obradach jury, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

VII Ocena i nagrody
1. Wykonawców oceni jury powołane przez organizatorów. Na ocenę wpływ mają:
• jakość i sposób wykonania
• interpretacja utworów
• poziom warsztatowy (dykcja, emisja głosu)
• dobór repertuaru
• poziom artystyczny
• autorstwo – w przypadku utworów własnych
• zrozumienie i interpretacja tekstu – w przypadku piosenek anglojęzycznych
• jakość podkładu
2. Jury może przyznać: Grand Prix konkursu (statuetka KUMAK), nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

VIII Postanowienia ogólne
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. Organizator zapewnia wykonawcom odpowiednie warunki oraz środki techniczne umożliwiające prezentację utworów (potrzeby sprzętowe niezgłoszone w karcie uczestnictwa nie będą zrealizowane).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania bądź nagrania podkładów muzycznych.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów uczestników.
5. Prezentacje konkursowe będą transmitowane na żywo na kanale Youtube MDK-u. Brak zgody na transmisję wyklucza udział w konkursie.
6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu konkursu oraz zapisami klauzuli informacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach zgodnej z przepisami RODO o przetwarzaniu danych osobowych.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27 kwietnia

Nagrody: Grand Prix konkursu (statuetka KUMAK), nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy