Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ, PLASTYCZNEJ, MUZYCZNEJ „Zawsze niech będzie…”

Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” są: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu.

Formuła konkursu oraz różnorodność form (plastyczna, literacka, muzyczna) pozwalają organizatorom wcielić w życie myśl C. Freinet′a „…starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu…” i umożliwić wszystkim uczestnikom - niepełnosprawnym i zdrowym - osiągnięcie sukcesu na miarę talentu i możliwości każdego z nich.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, placówek wychowania pozaszkolnego oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego.

Głównym celem Konkursu jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości oraz wspólną prezentację osiągnięć. Młodzi twórcy mogą podzielić się swoim postrzeganiem i doświadczaniem otaczającej rzeczywistości, a tym samym umożliwić nam dorosłym, otoczeniu, środowisku wejrzenie w ich świat – świat pasji, marzeń, wyobrażeń, przeżyć i trosk.

Tematyka konkursu:

Organizatorzy pozostawiają uczestnikom pełną dowolność w interpretacji tematu (prace, utwory nie muszą traktować o problemach osób niepełnosprawnych). Idea integracji dokonuje się poprzez wspólną prezentację twórczości i osiągnięć niepełnosprawnych i zdrowych uczestników konkursu.


Warunki uczestnictwa:

Konkurs odbędzie się w trzech formach: literackiej, plastycznej, muzycznej;
Forma literacka:  np.: opowiadanie, list, wiersz, kartka z pamiętnika (nie więcej niż 2 strony);
Forma plastyczna: 1) praca indywidualna, 2) technika dowolna w następujących dziedzinach: malarstwo, rysunek, grafika, 3) format A3, 4) prac nie należy oprawiać;
Forma muzyczna: 1) jeden utwór o tematyce konkursowej w języku polskim, 2) solista lub zespół (do 6 osób), 3) akompaniament dowolny, półplayback.

Twórczość uczestników konkursu oceniana będzie w trzech grupach wiekowych:
I  - szkoła podstawowa (kl. 1-3), II - szkoła podstawowa (kl. 4 -7),
III – klasy gimnazjalne, szkoły średnie, placówki wychowania pozaszkolnego, warsztaty terapii zajęciowej.

3.    Formy zgłoszenia:
Opis prac oraz zgłoszenia uczniów niepełnosprawnych, powinny zawierać dodatkową informację o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Konkurs literacki: prace podpisane: imię i nazwisko ucznia, grupa, wiek, klasa, nazwa, adres, e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (telefon kontaktowy, adres e-mail).
Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres: monikagreluk@wp.pl
Szczegółowe informacje: Monika Greluk,  tel. 664481241

Konkurs plastyczny:  prace opisane na odwrocie literami drukowanymi: imię i nazwisko, grupa, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (telefon kontaktowy).
Do prac należy dołączyć listę zbiorczą. (załącznik)
Szczegółowe informacje: Barbara Skiba, tel. 698488595

Konkurs muzyczny:  Zgłoszenia na konkurs muzyczny (załącznik) oraz podkład muzyczny należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres mail: gosiamasko@wp.pl Zgłoszenie zostanie potwierdzone do 16 kwietnia 2018 r. Dodatkowe informacje: Małgorzata Maśko, tel. 608415816.
Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach muzycznych: soliści, zespoły.
(W przypadku zespołu muzycznego ze składem obejmującym więcej niż jedną kategorię  wiekową o właściwej klasyfikacji decydować będzie przynależność większości składu osobowego do jednej z wymienionych grup).
Szczegółowe informacje: Dorota Ossowska, tel. 504280427, e-mail: dorotabender@wp.plTerminy:
1. Prace na konkurs literacki i plastyczny oraz zgłoszenia na konkurs muzyczny należy przesłać do 13 kwietnia 2018 r.
2. Przesłuchania muzyczne odbędą się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu, ul. Śląska 45A. Lista uczestników i kolejność przesłuchań zostanie zamieszczona do 25 kwietnia na stronie internetowej: www.soswzamosc.internetdsl.pl.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do 8 maja 2018 r. na stronie internetowej: www.soswzamosc.internetdsl.pl  i  www.stowarzyszeniewszyscyrazem.pl.
4. Wskazani w protokole (podkreśleni) laureaci zaprezentują swoją twórczość w części artystycznej podsumowania konkursu. Prosimy o przygotowanie uczniów do występu i potwierdzenie ich przybycia do 17 maja.
5. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród, podziękowań odbędzie się 18 maja 2018 r. o godz. 10.00  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu.
Na podsumowanie zapraszamy uczestników oraz ich nauczycieli/opiekunów.
6. Nagrody nieodebrane na uroczystości podsumowania konkursu, będzie można odebrać w sekretariacie SOSW do 22 czerwca 2018 r. Po upływie tego terminu nagrody stają się własnością organizatora.

 

Regulamin i karty zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 maja 2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej

Region: województwo lubelskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy