Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVIII Edycja Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zaprasza do udziału w XVIII Edycji Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową.
Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych (dzieci, młodzież i dorośli). W konkursie mogą brać udział chętni z całej Polski, pod warunkiem że nie zajmują się zawodowo rękodziełem, malarstwem itp. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.


Technika wykonania dowolna.
Prace wraz z wypełnioną metryczką, a w przypadku niepełnoletnich również wraz ze zgodą rodziców na udział w konkursie, należy dostarczyć do organizatora do 3 stycznia 2019 roku, z dopiskiem „Konkurs bożonarodzeniowy”:


Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrna 24
42-610 Miasteczko Śląskie


REGULAMIN


XVIII Edycji Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową


Organizator:


Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie


Przedmiot konkursu:


XVIII Edycja Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową


Regulamin:


1. Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni, poczucia estetyki oraz wsparcie rozwoju artystycznego uczestników.


2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.


3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy nie zajmują się zawodowo malarstwem, rękodziełem, itp.


4. Nagrody przyznane zostaną w pięciu kategoriach:


- Dzieci w wieku przedszkolnym
- Dzieci klas I-IV szkół podstawowych
- Dzieci klas V-VIII szkół podstawowych
- Młodzież szkół ponadpodstawowych (ostatnie klasy Gimnazjów) oraz pozostała młodzież do lat 20.
- Osoby powyżej 21 roku życia


5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.


6. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie, która znajduje się na dołączonej do regulaminu metryczce.


7. Prace członków jury lub ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w przyznawaniu głównych nagród.


8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.


9. Prace należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim lub nadsyłać na adres placówki:


Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrna 24
42-610 Miasteczko Śląskie


z dopiskiem „Konkurs bożonarodzeniowy”


10. Złożone i nadesłane prace koniecznie muszą mieć dołączoną wypełnioną metryczkę, która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.


Prace bez dołączonej metryczki nie będą brane pod uwagę.


Prace bez podpisanej na metryczne informacji RODO, zgody rodzica/opiekuna na udział nieletniego w konkursie oraz zgody na wykorzystanie wizerunku nie będą brane pod uwagę.


11. Prace oceni powołane przez Organizatora jury, które przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.


12. W skład jury wchodzą 3 osoby. Oceny wszystkich członków jury są traktowane równo. W przypadku niejasności decydujący głos należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.


13. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania laureatów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu zgłoszonych prac.


14. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych poza wymienionymi wyżej kategoriami w przypadku szczególnie wyróżniających się lub ciekawych prac.


15. Prace przyjmowane są do 3 stycznia 2019 roku do godziny 15:00 w biurze MOK-u.


16. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim w dniu 13 stycznia 2019 r.


17. Osobom nagrodzonym, które nie pojawią się na rozdaniu nagród, zostaną one przesłane pocztą.


18. Nauczycieli potrzebujących zaświadczenia, prosimy o dołączenie takiej informacji do prac.


19. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej (mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 32 288 88 70, promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl).


20. Wzięcie udziału w XVIII Edycji Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.


Konkurs Bozonarodzeniowy - Metryczka

Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 13 stycznia 2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny