Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XX Ogólnopolski Konkurs „CERAMIONY”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, średnich i plastycznych, a także uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych i warsztatach terapii zajęciowej oraz osób prywatnych.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
- dzieci
- młodzież
- dorośli

Prace zgłaszane na konkurs muszą być pracami własnymi.
Tematyka prac: dowolna
Technika ceramiczna - dowolna

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs więcej niż jedną pracę.

Opisane prace  - tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, a jeśli praca jest zgłaszana przez instytucję także: imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres (a także telefon, e-mail instytucji) należy przesłać do 3 grudnia 2019 roku na adres:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
Pl. K. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg

z dopiskiem "CERAMIONY"

Prace na konkurs można zgłaszać indywidualnie albo przez instytucje. Osoby niepełnoletnie zgłasza rodzic, opiekun prawny bądź nauczyciel albo instruktor artystyczny.

Kryteria oceny:

a) poziom artystyczny prac,
b) jakość wykonania,
c) oryginalność pracy,
d) stopień trudności wykonania.

Koszt transportu pracy pokrywa uczestnik konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora konkursu, pozostałe prace można odebrać do 20 lutego 2020 r.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są poniżej oraz na stronie organizatora konkursu:

Regulamin

Karta uczestnika

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2019

Nagrody: rzeczowe, wyróżnienia

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny