Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”

 

Cele konkursu:

  1. Szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

  2. Upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa zagłada.

  3. Wyrażenie w formie plastycznej własnych refleksji, nawiązujących do słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.


Tematyka tegorocznej edycji konkursu:

„DZIECIŃSTWO W PASIAKACH”


  1. Rodziny i dzieci w obozowej rzeczywistości.

  2. Dzieciństwo w Auschwitz - na podstawie wspomnień Bogdana Bartnikowskiego zawartych w książce „Dzieciństwo w pasiakach”.

  3. Dziecko - współczesne obrazy zniewolenia.


 

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest kierowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół.
2. Wiek uczestników: 11-21 lat.
3. Technika prac: dowolna (bez malarstwa na szkle), w tym także fotografia i grafika komputerowa.
4. Formaty prac: grafika A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina artystyczna (do 50 × 70 cm).
5. Prace bez oprawy w passe- partout; nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6. Czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony do odwrotu pracy):
a. tytuł pracy
b. imię i nazwisko autora, wiek
c. placówka (nazwa, kraj, dokładny adres, nr telefonu z numerem kierunkowym i adresem e-mail);
d. imię i nazwisko nauczyciela – instruktora.

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł od placówki polskiej lub 10 euro od placówki
zagranicznej na niżej podane konto: Pekao SA O/Tychy, nr konta: 83 1240 1330 1111 0010 7145 2626 nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im.
Artystów Rodu Kossaków w Tychach; tytuł wpłaty: akredytacja „Ludzie ludziom...”. Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

Termin i miejsce nadsyłania prac: do 25.02.2019r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków
ul. Kardynała Hlonda 1
43-100 Tychy
Polska

 

REGULAMIN KONKURSU

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 9 marca 2019

Nagrody: Rzeczowe, wycieczka,

Przedział wiekowy: 11 - 21 lat

Region: Międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny