Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V – VII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Konkurs ma charakter drużynowy. Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna (dwie osoby).

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie i twórczość Fryderyka Chopina w latach 1810 – 1830 , osoby oraz miejsca związane z kompozytorem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Proponowana lektura oraz fragmenty utworów podane zostały w regulaminie konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną i zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Termin zgłoszeń upływa 13 października 2017 roku. Zgłoszenia mailowo lub pocztą tradycyjną na adres podany w regulaminie konkursu.


Konkurs odbędzie się w piątek 24 listopada 2017 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

 

Regulamin

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24.11.2017

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 5-7 szkoły podstawowej

Region: woj. kujawsko- pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: grupowy