Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXIV Ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny pt. „Olimpiada drogą do igrzysk”

REGULAMIN

1. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Szkoły przysyłają dowolną liczbę prac.
3. Prace powinny zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- klasę i dokładny adres szkoły wraz  z telefonem,
- imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).
4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką.
5. Praca literacka (poezja lub  proza - max 3 strony maszynopisu).
6. Prace należy przysyłać na adres:
- Andrzej Rębowski   07-202  WYSZKÓW  ul. Gen. J. Sowińskiego 49A/26
7. Termin nadsyłania prac:  do 6 kwietnia 2018 r.
8. Laureatów i opiekunów ubezpieczają instytucje delegujące.

PODSUMOWANIE  KONKURSU

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 11 maja 2018 r. w Wyszkowie podczas Ogólnopolskiej ceremonii XXIV turnieju koszykówki, piłki ręcznej i biegu Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”, która odbędzie się w Domu Kultury „Hutnik” w Wyszkowie (ul. Prosta 7) o godz. 1100.
Laureaci i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na ten dzień do Wyszkowa i będą gośćmi honorowymi ceremonii olimpijskiej z udziałem polskich medalistów olimpijskich.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na konkurs i wykorzystania ich w popularyzacji idei olimpijskiej oraz publikacji z podaniem imienia i nazwiska  autora i opiekuna prac oraz nazwy szkoły.
www.klub2012.com.pl

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe i gimnazja

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny