Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

GDAŃSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ – MÓJ ULUBIONY BOHATER

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - MÓJ ULUBIONY BOHATER

CIEKAWA POSTAĆ Z KSIĄŻKI, FILMU, GRY

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka, ul. Miałki Szlak 74, 80-717 Gdańsk

Adresaci konkursu: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze wszystkich, gdańskich szkół podstawowych z klas 1-3.

Warunki przystąpienia do Konkursu: Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie przez ucznia postaci ulubionego bohatera w programie graficznym.  Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: konkursy.sp29@gmail.com do dnia 26.02.2021 r.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność pomysłu, ogólne wrażenie estetyczne

Nagrody: Jury powołane przez SP29 w Gdańsku przyzna nagrody i okolicznościowe dyplomy dla laureatów- oddzielnie w kategorii klas pierwszych, drugich i trzecich. W dniu 26.03.2021 r. ogłoszone zostaną wyniki konkursu, termin wręczenia nagród i wernisażu prac. Informacje zostaną przesłane do szkół drogą mailową.

 

do pobrania

Regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26.03.2021

Nagrody: nagrody i okolicznościowe dyplomy dla laureatów

Przedział wiekowy: 7-10

Region: międzyszkolny - miasto Gdańsk

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny