Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV OGÓLNOPOLSKI KONKUR PLASTYCZNY „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI – Rodzina Ulmów i prawo do życia”

IV OGÓLNOPOLSKI KONKUR PLASTYCZNY „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI - Rodzina Ulmów i prawo do życia”

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku - Zdroju serdecznie zaprasza uczniów do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt: „PRAWA DZIECKA OCZAMI  DZIECIRodzina Ulmów i prawo do życia”.

Pod honorowym patronatem
Ministra Edukacji i Nauki
Rzecznika Praw Dziecka
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych całej Polski.

Celem konkursu jest:

  • zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka;

  • rozwijanie szacunku do drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry, pochodzenia czy narodowości;

  • uczenie korzystania ze swoich praw, jednocześnie szanowanie praw innych ludzi;

  • poznanie przez dzieci Rodziny Ulmów i ich walki o prawo do życia każdego człowieka;

  • rozwijanie uzdolnień plastycznych i wymiana doświadczeń.


Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie klas I – II
Kategoria II – uczniowie klas III – IV
Kategoria III – uczniowie klas V –VI
Kategoria IV – uczniowie klas VII - VIII

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsca i 2 wyróżnienia.

Format pracy: A-3
Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.


Każda praca musi mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko ucznia, wiek i klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, e-mail, nazwisko i imię opiekuna oraz e-mail) oraz  zgodę rodziców.

Termin składania prac do 23 listopada 2023 r. (decyduje data wpłynięcia pracy) na adres:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
ul. 2 Lutego 3
74-510 Trzcińsko-Zdrój

Z dopiskiem IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci”

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2023r. na stronie internetowej organizatora.
https://sptrzcinskozdroj.edupage.org/
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 13 grudnia  2023 r.

 

 

 do pobrania:

Regulamin konkursu

 

 

 

Organizator konkursu:
Ewa Kordas e-mail: ekordas@o2.pl,
Sidorczuk Monika, Szemiot Karolina, Zarychta Paulina.

 

Plakat Konkurs Prawa Dziecka 2023
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.11.2023r.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy I - VIII

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki