Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziedzictwo UNESCO- Zabytki architektury w Europie”

Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież z całej Polski do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dziedzictwo UNESCO- Zamość 2023 ”. Tematem nad którym pochylamy się w tym roku są „Zabytki architektoniczne w Europie”.

Przedmiotem konkursu są prace obrazujące architekturę europejską wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Warunki uczestnictwa:

1.    Wiek uczestników: 7 - 19 lat. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci.
2.    Przedmiotem konkursu są prace obrazujące architekturę europejską wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
3.    Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek oraz techniki mieszane - płaskie (nie będą przyjmowane prace wykonane następującymi technikami: grafika komputerowa, wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.).
4.    Format prac: max. 50 x70 cm. Prac nie należy oprawiać.
5.    Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ww. warunków.
6.    Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
7.    Opis pracy drukiem na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora (klasa), kategoria, dokładny adres szkoły (placówki), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), telefon.

Prace należy nadsyłać w terminie do 24 listopada 2023 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I - uczniowie klas 1- 4 szkoły podstawowej (7-10 lat)
Kategoria II – uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej (11-15 lat )
Kategoria III - uczniowie szkół ponadpodstawowych

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 22 grudnia na stronie Organizatora konkursu.

 

do pobrania:

regulamin i zgody

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny