Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MOJA KSIĄŻKA”

Zadaniem konkursowym jest stworzenie książki autorskiej, czyli niezwykłej, unikatowej, takiej   z jaką rzadko spotykamy się w codziennym życiu. Stworzona praca nie powinna być zwyczajnym, zszytym z lewej strony plikiem zadrukowanych kartek, lecz czymś więcej: połączeniem interesującej i mądrej treści, która stanie się pretekstem dla znalezienia pięknej formy. Inspiracji szukajcie w najrozmaitszych przedmiotach i materiałach, od papieru, kartonu, przez fotografie i stare gazety, po tkaninę, drewno, ceramikę czy twory natury. Możecie korzystać z różnorodnych technik plastycznych płaskich i przestrzennych.

W zakresie treści (która może stać się uzupełnieniem autorskiej książki artystycznej) zaczerpnijcie z bogatej skarbnicy literatury dziecięcej i młodzieżowej lub z własnego, wewnętrznego świata wyobraźni, wrażliwości, przeżyć, a może znajdziecie ją w tworzonych przez siebie wierszach lub opowiadaniach. Zachęcamy do kreatywnego, niczym nieskrępowanego poszukiwania tworzywa, kształtu i przekazu książki artystycznej.  Niech gotowa praca nas zaskoczy i zachwyci. Pamiętajcie, jury oceniać będzie niebanalny WYGLĄD książki artystycznej, A NIE JEJ TREŚĆ, która może być inspiracją, punktem wyjścia!
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach z siedzibą przy ul. Elfów 56 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, z siedzibą przy al. Piłsudskiego 16.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  w wieku   7 – 19 lat.
W związku z tym, prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
II kategoria – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
III kategoria – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych
IV kategoria – uczniowie szkół średnich
V kategoria – uczniowie szkół plastycznych.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu książki artystycznej, która stanowić będzie połączenie interesującej, mądrej treści z piękną formą. Organizatorzy proszą, by nie przysyłać opowiadań, wierszy, gdyż sama forma literacka nie jest tematem konkursu.

Każdy uczestnik   indywidualny– może nadesłać tylko jedną pracę.

Praca musi składać się z minimum 4 stron, a jej format nie może przekroczyć A2.
Technika pracy pozostaje dowolna, tj. malarstwo, rysunek, grafika, techniki półprzestrzenne i przestrzenne, np. ceramika, masa papierowa, asamblaż, inne techniki mieszane (bez używania artykułów spożywczych, zakrętek, naklejek etc.).

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę  z danymi autora pracy (Załącznik nr 1 do regulaminu, do pobrania poniżej).

Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub przesyłką na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Elfów 56
43-100 Tychy

Prace należy dostarczyć w takiej formie, w jakiej mają być prezentowane. Nie mogą być zgięte ani zrolowane.

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpłynięcia prac do Organizatora).

Ocenie podlegać będą:
- plastyczna interpretacja tematu
- oryginalność pomysłu
- samodzielność wykonania
- estetyka wykonania.

Pytania i wątpliwości należy kierować na adres:
mdk2@oswiata.tychy.pl   lub pod numer telefonu 32 227 31 10.

 

do pobrania:

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego MOJA KSIĄŻKA 2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Moja Książka

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZGODA

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2023

Nagrody: nagrody rzeczowe, kwalifikacja do wystawy

Przedział wiekowy: 7 - 19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny