Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” pod hasłem „Znaczek Pocztowy – Seniorzy Bezpieczni w Świetle Odblasków”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach: Małgorzata Gawlik, Renata Klimek.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych: klasy I – III, klasy IV  - VIII oraz  wychowanków świetlic szkolnych.

Tematem konkursu jest zaprojektowanie znaczka pocztowego promującego noszenie odblasków wśród seniorów.

Praca konkursowa (znaczek pocztowy) zostanie oceniona pod kątem zgodności z tematem konkursu, czyli przekazywania treści związanych z bezpieczeństwem seniorów, zwłaszcza w kontekście noszenia przez nich elementów odblaskowych w celu zwiększenia widoczności wieczorem na drodze.

Artystyczne wypowiedzi uczestników konkursu będą inspiracją dla innych osób do dbania o bezpieczeństwo seniorów na drogach.
Prace konkursowe wykonane muszą być samodzielnie przez jednego autora, w formacie A3. Technika prac dowolna. Praca nie może być wykonana przy pomocy urządzeń technicznych np. komputer, drukarka, ksero.

Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

Każda praca zgłoszona do Konkursu powinna zawierać na odwrocie opis:

tytuł pracy,
imię i nazwisko autora pracy,
dokładny adres szkoły oraz klasę, którą reprezentuje,
imię i nazwisko oraz telefon do nauczyciela lub opiekuna.

Prace konkursowe należy przesłać do 27 października 2023 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika
ul. Matejki 8
33-200 Dąbrowa Tarnowska
z dopiskiem  „Znaczek pocztowy - odblaskowy senior”

 

do pobrania:

regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 09.11.2023

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: klasy 1-8 szkoły podstawowej

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny