Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Moja ozdoba Bożonarodzeniowa” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci szkolnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów” w Sosnowcu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym "Moja ozdoba Bożonarodzeniowa".
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy 1-4
- klasy 5-8

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace przestrzenne w 2 kategoriach konkursowych: stroik i choinka.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
Możliwe jest przesłanie max. 6 prac z danej grupy wiekowej,  z jednej placówki.

Do prac należy doczepić metryczkę WYDRUKOWANĄ KOMPUTEROWO, zawierającą następujące dane:
•    imię i nazwisko dziecka
•    Klasa
•    Dokładny adres placówki, telefon, e-mail
•    imię i nazwisko opiekuna
Do każdej pracy MUSZĄ być dołączone zgody zamieszczone jako załączniki.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 06 grudnia 2023 r. (liczy się faktyczne dostarczenie pracy do tego dnia, a nie data na stemplu pocztowym) na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”
ul. Orląt Lwowskich 2,
41-208 Sosnowiec
z dopiskiem "Moja ozdoba bożonarodzeniowa"

Ogłoszenie wyników konkursu do 22 grudnia.

 

do pobrania:

moja ozdoba Bożonarodzeniowa regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22 grudnia 2023

Nagrody: dyplomy, nagrody

Przedział wiekowy: uczniowie z klasy 1-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny