Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów – Biennale 2023

Organizatorem konkursu jest Hajnowski Dom Kultury. Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Prace zgłoszone Jeden uczestnik może złożyć max. 3 prace. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace   grupy (koła, klasy, szkoły), ilość prac nie powinna przekroczyć 10 . Wiek uczestników :
5 - 20 lat

Temat pracy, format i technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż , rzeźba (wykluczone techniki z materiałami sypkimi i nietrwałymi oraz kopie innych artystów). Prosimy nie rolować prac.

Do każdej pracy należy dołączyć kartą informacyjną : imię i nazwisko, wiek, adres placówki rekomendującej pracę oraz  imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana

Każdy uczestnik (rodzic lub opiekun w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO, a w przypadku, gdy prace będą dostarczane zbiorowo organizatorzy proszą o dołączenie listy uczestników z podpisanymi indywidualnymi zgodami RODO.

Termin nadsyłania prac – do 4 marca 2023 r. na adres:

Hajnowski Dom Kultury
ul. T.Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka

Wystawa planowana jest na maj 2023 r.

Komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup  wiekowych (5-6 lat, 7-9 lat,
10-14 lat, 15-18 lat) po 3 najciekawsze prezentacje indywidualne i 5 zespołowych. Autorzy najlepszych prac otrzymają statuetki lub medale ,, TALENT 2023” oraz dyplomy i katalogi z pracami laureatów. Komisja może przyznać Nagrodę Grand Prix.


Strona konkursu

 

 

do pobrania:

REGULAMIN OWMT biennale2023

metryczka do prac WMT2023

informacja RODO - konkurs WMT

 
Konkurs należy do kategorii:
No Categories


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: dyplomy, medale lub statuetki

Przedział wiekowy: 5-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy