Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci Przedszkolnych „Skarpeta nie do pary”

Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej serdecznie zaprasza przedszkola z całego kraju do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „SKARPETA NIE DO PARY”. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 4-6 lat.
Z każdej placówki można przesłać maksymalnie 12 prac, po 4 z każdej kategorii wiekowej. Dotyczy to również filii (filia również może przesłać max. 12 prac, po 4 z każdej kategorii wiekowej).

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie rysunku przedstawiającego jego relacje
z dzieckiem z Zespołem Downa, na sylwecie jednej skarpety wyciętej z kartki formatu A4 (wzór w regulaminie konkursu).

Technika wykonania prac: rysunkowa bądź malarska, także mieszana (rysunek i malarstwo), bez użycia materiałów sypkich, gotowych i plasteliny. Prace wyłącznie płaskie.

Kryteria oceny prac: oryginalność pracy, samodzielność, pomysłowość w interpretacji tematu.

Każda praca (na odwrocie skarpety) powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem którego praca została przygotowana (ewentualnie adres e-mail nauczyciela – jeśli chce otrzymać podziękowanie w formie elektronicznej), adres, numer telefonu oraz e-mail przedszkola.

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele/opiekunowie laureatów podziękowania do końca marca 2021 r.

Prace prosimy przysyłać do 05 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Samorządowe im. św. U. Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 59 A
woj. małopolskie

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

 

 

do pobrania:

Skarpeta nie do pary 2021 REGULAMIN

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Samorządowe im. św. U. Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do końca marca 2021

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 4-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny